BİR ANLATI NASIL DÜZENLENİR?

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

BİR ANLATI NASIL DÜZENLENİR?

Kurmaca anlatılan öykü birbirini izleyen, birbirine eklenen gerçek, gerçeğe  benzer ya da hayali olayların tamamıdır. O halde yazılmak istenilen anlatının ya da bir tür senaryonun temeli kurmacadır. Kurmaca bir başlangıç durumundan bitiş durumuna giden belli başlı olayların süredizimsel bir biçimde kendisini oluşturmasıdır.
Aranılan istenilen etkilere göre değişik anlatım teknikleri kullanılabilir. Yazar öykülemeyi daha inandırıcı kılmak için daha karmaşık yollara başvurabilir. Bunu dört şekilde yapabilir:
1.   Öyküleme sırasıyla kurmaca sırası aynı olabilir, buna çizgisel anlatı denir.
2.   Okurun kolayca düşleyebileceği bazı ikincil olaylar isteyerek atlanır, buna eksiltili çizgisel anlatı denir.
3.   Aynı anda gerçekleşen eylemlere göndermede bulunan iki olayın eşzamanda anlatıldığı anlatılara da paralel ya da eşzamanlı anlatılar denir.
4.   Bir kahramanın davranışını, bir olayı açıklamak için geriye dönüşler yapılır. Anlatıya sondan başlanır. Buna da çizgisel olmayan anlatı denir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dilbilimi Sorunları