BİREY SAYISINA GÖRE REHBERLİK ÇEŞİTLERİ :

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

BİREY SAYISINA GÖRE REHBERLİK ÇEŞİTLERİ :

1. Bireysel Rehberlik – Grup Rehberliği
2. Bireysel psikolojik Danışma- Grupla psikolojik Danışma
İster bireysel ya da gruplar halinde sunulmuş olsun rehberlik hizmetlerini oluşturan ilkeler aynıdır. Bu ilkelerin en önemli bir yanı da bu hizmetlerin bireysel ve tek bireylere dönük olarak verilmesidir.

1. Bireysel Rehberlik – Grup Rehberliği :
Bireyin uygun seçimler yapabilmesi , kararlar alabilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlar ; program, okul ve meslek seçimine ilişkin çevredeki bireye açık olan çeşitli fırsatlar; yada burs , kredi, yurt olanakları vb. birçok konuyla ilgili çeşitli bilgiler olabilir. Bu tür etkinliklerde ele alınan temaları psikolojik danışmada olduğu gibi bireyin psikolojik gelişiminden çok doğru kararlar verebilmesi ve doğru seçimler yapabilmesi için gereksinim duyduğu olgusal bilgilerin sağlanmasına yönelik olması , grup rehberliğini oldukça kalabalık çalışabilmesini olanaklı kılmaktadır. 27
Ayrıca burada karşılaşılan bazı yanılgıları işaret etmek yararlı olacaktır.
a. Grup Rehberliği , grup süreci, grup dinamiği benzerdirler.
b. Grup Rehberliği’nin amacı grubun gelişmesidir.
c. Grup Rehberliği temelde bilgi vermek etkinliğidir.
d. Grup Rehberliği bireysel rehberliğin yerini alabilir.
e. Grup Rehberliği grup çoğaltıcıdır.
f. Grup Rehberliği’ni okuldaki herhangi bir sorumlu yürütebilir.
g. Grup Rehberliği bireyselliği ve yaratıcılığı önleyebilir.
Eğitim uygulamalarında , yetişmiş eleman sorunu , ekonomik nedenlerden dolayı grup rehberliği yaygın olarak kullanılmaktadır. Grup Rehberliği, rehber uzmanı ile 20-25 öğrenci arasında ve grup ortamında tartışma , soru-cevap tipi iletişim ve bir ölçüde bilgi verme aktarma yoluyla cereyan eden etkileşimi kapsamaktadır. Bu etkileşimin , yani Grup Rehberinin bazı temel amaçları şunlardır :
1. Okul çevresini en iyi biçimde kullanmak , uzun süreli eğitsel ve mesleki amaçlar geliştirmek ve varsa okuldaki test programının amaçlarını ve işlemlerini tanımak için öğr. Yardımcı olarak bilgileri sağlamak, yaymak.
2. Gruba özgü büyüme ve gelişim sorunlarını tartışmak için olgusal bilgi ve kaynak sağlamak
3. Gruptaki öğrencilerin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik dünyaları hakkında düşünmelerini sağlamak.
4. Öğrencileri okulda mevcut öğretime yardımcı etkinliklere yöneltmek ve yönlendirmek.
5. Bireysel rehberliğe ve bireysel Psikolojik Danışmaya olanak sağlamaktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.