Böcekler

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Böcekler, üyelerinin gövdeleri 3 bölümden (kafa, göğüs, karın) oluşan, eklembacaklılar (Arthropoda) dalından sınıf (İnsecta). Böcekler sınıfı üyelerinin kafa bölümünde bir çift duyarga, iki bileşikgöz ve üst çene dahil pek çok organ, göğüste her biri bir çift bacak içeren üç bölüm yer alır. Ancak, bacaklar, bazı türlerde kav­rama ya da yüzme organları biçimini almıştır. Böcekle­rin çoğunda göğsün ikinci ve üçüncü bölütlerinde damarlarla desteklenmiş çoğunlukla saydam iki çift kanat bulunur. Bazı türlerde kanatlar, pullarla ya da tüylerle kaplıdır. Öndeki bir çift kanat, arka kanatları korumak için kalın olabilir: Sözgelimi, kınkanatlıların ve kulağakaçanların kanatları. Bazı türlerse kanatsız­dır. Böceklerin gövdesi, içinde çeşitli kollara ayrılan ve iki yanında soluk alıp verme deliklerine açılan soluk boruları (trake) aracılığıyla oksijen alır. Karın, 6-13 bölütten oluşur; çiftleşme, yumurtlama organları, vb. çeşitli uzantılarla donanmıştır. Sindirim sistemi yalın­dır. Gövdeden atılacak maddeler, Malpighi borucukları adı verilen organlar aracılığıyla açık dolaşım siste­minde hareket ettirilir. Söz konusu borucuklar azotlu artıkları ayırıp, ürik asit billurları halinde arka sindirim sistemine boşaltırlar.
Böceklerin erişkinlik dönemlerindeki büyüklükleri yarım milimetre 150 mm arasında değişir. Bir milyonu aştığı sanılan böcek türleri, bütün bitki ve hayvan türle­rinin toplamından fazladır ve 30 büyük takıma ayrılır. Bu takımlardan 9'u tam *başkalaşma, geri kalanlanysa yarım başkalaşma geçirerek evrimlerini tamamlarlar.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DİVAN EDEBİYATI