Bürokratlık

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Bürokratlık (bureaucratie): Belirli aylıkları ve sorumlulukları olan ve bir kurala göre atanan ve yükselen memurların meydana getirdikleri mertebeler düzenine (hierarchie) Bürokratlık denir. Bu terim, genel olarak, kamu hizmetleri organlaşmasına ve icra kuv-vetininkine denir. Fakat Endüstrinin büyük teşebbüslerinde, banka ve ticaret teşebbüslerinde, hatta sendikalarda., kooperatiflerde ve Kilisede bile Bürokrasiler vardır. Başka bir anlamda, memurların topu birden Devlet kudretini kontrol edecek bir rejim kurarsa, buna da özel' olarak "Bürokrasi rejimi" denir. Pejoratif anlamda işlerin çabuk çıkmamasını ifade etmek için de kullanılır. O zaman bunun türk-
çede karşılığı "Kırtasiyecilik" tir. Bütünleşme (integration): Bir memlekete dıştan gelen göçmenler veya sığınanlar (mülteci) ile yerli halk arasındaki dil, örf vo âdet farklarının silinerek yerleşenlerin yerli halk ile bir bütün teşkil etmesine denir. Bütünleşme göçmenler ve sığınanlarla yerliler arasında olduğu gibi, bir memleket içindeki azınlıklarla çoğunluğu teşkil eden halk arasında da olur. Bütünleşme göçmenler veya azınlıkların doğurduğu kültür ayrıcinstenliğini kaldırarak kültür birliğinin sağlanmasına yarar. Bütünleşmenin olmaması millî birliğin doğamadı-ğım, bu yüzden de her türlü yaratıcılığın eksikliğini gösterdiği gibi, mülî birlik adına bir tehlike meydana getirir. Toplum organlaşması, fikir birliği (esprit de corps), kolektif şuur bütünleşmenin türlü manzaralarıdır. Norm bütünleşmesi bu suretle: 1) Toplum normlarına uyan ferdî davranıştır; 2) Toplum normları ve kuralları birbiriyle ayarlanır. Toplum bütünleşmesi: organlaşmış bir toplum teşkil etmek üzere farklı zümrelerin karşılıklı birbirine uyması halidir. Bütünlükten çıkma  (desintegration)   bunun menfi halidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Anı (Hatıra)