CANLILARIN ARASINDAKİ BESLENME İLİŞKİLERİ VE YAŞAMA BİRLİKLERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

CANLILARIN ARASINDAKİ BESLENME İLİŞKİLERİ VE YAŞAMA BİRLİKLERİ

1) Ototroflar (Üreticiler)
•   İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler.
•   En fazla bulunan gruptur.
•   İki tiptir.

A) Fotosentetikler :
•   Işık enerjisini kullanırlar.
•   Klorofilleri vardır.
•   ÖRNEK:Yeşil bitkiler,bakteriler ve mavi-yeşil algler.

B) Kemosentetikler :
•   Kimyasal enerjiyi kullanırlar.
•   Klorofilleri yoktur.
•   ÖRNEK: Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, azot bakterileri, kükürt bakterileri, demir bakterileri

2) Heterotroflar (Tüketiciler)
•   Hazır besin kullanırlar.
•   3 tiptir.

A) Holozoik Canlılar :
•   Katı besinlerle beslenirler.
•   I) Etçiller (Karnivar)
II) Otçullar (Herbivar)
III) Hem etçil hem otçullar (Omnivar)

B) Simbiyotik Canlılar :
    I) Mutualizm         (+,+)      Mantar ve su yosunu(Liken)
    II) Kommensalizm      (+,0)      Köpek balığı, echenes balığı   
    III) Parazitlik         (+,-)      Bit,pire,kene
•   Tam parazitlik: Sindirim sistemi iyi gelişmemiş, insan ince bağırsağında yaşayan yassı kurtlar
tam parazittir.
•   Yarı parazitlik: Ökseotu gibi bitkinin gövdesine sarılarak su ihtiyacını karşılayan parazitlerdir.
C) Saprofit Canlılar :
•   Organik maddeleri inorganik maddelere ayrıştırırlar.
•   Enzim sistemleri iyi gelişmiştir.
•   Hücre dışı sindirim yaparlar.
•   ÖRNEK:Çürükçül bakteriler, mantar ve küfler.

NOT 1 : Öglena ve böcekçil bitkiler hem ototrof hem de heterotrofturlar.

           Parazitlik              Kommensalizm               Mutualizm

NOT 2 : Protookoperasyon : Bir arada yaşayan iki türün belirli bir süre birbirlerinden yararlanmaları olayıdır. Timsah-Kürdan kuşu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Somut Anlatım