Charles Robert Darwin

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Darwin, Charles Robert (1809-1882), XIX. yy'ın sonunda biyoloji alanında yeni bir çığır açan İngiliz bilim adamı. 23 yaşındayken donanmanın Beagle harita gemisine yerbilimci ve doğabilimci olarak ata­nan, beş yıl boyunca bu gemiyle dünyayı dolaşan C.R. Darwin, Güney Amerika'da bitkileri, hayvanları ve Patagonya'nm yerbilimsel yapısını inceledikten sonra Batı kıyısı boyunca ilerleyerek And Dağları'nın yapısını araştırıp, bu dağların oluşumunu açıklayan kuramını geliştirdi. Ayrıca, mercan adalarıyla ilgili araştırmala­rıyla, mercan kayalıklarının oluşum sistemine açıklık getirdi. Galapagos, vb. adalardan topladığı çok sayıda bulgu ve bitki, hayvan ve fosil örnekleri, daha sonraki düşüncelerini büyük ölçüde etkiledi.
İngiltere'ye dönünce sürekli olarak canlı hayvanları fosillerden elde ettiği bulgularla karşılaştırıp farklı böl­gelerdeki türler arasında görülen farkları araştırarak deneyimlerinin ve kendi bahçesinde yetiştirdiği bitkiler­den, beslediği hayvanlardan elde ettiği bilgilerin sonu­cunda, The Origin of Species by Means of Naturel Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Doğal Ayıklanma Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Yaşam Savaşımında Üstünlerin Korun­ması) adlı ünlü yapıtını yayınladı (1859). Bu yapıtın dayandığı, her canlının aynı türün bir önceki kuşağın­dan değişik özellikler taşıdığını ve doğal ayıklanma işle­minin çevreye en çok uyum sağlayabilenlerin yaşama şansını artırdığını savunan görüş, çok geniş ve uzun süreli yankılar uyandırdı; insanın evrimi konusundaki tartışmaları büsbütün şiddetlendirdi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Nesnellik