ÇİFT BOĞUMLANMA SİSTEMİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ÇİFT BOĞUMLANMA SİSTEMİ:
 İnsan dili parçalara ayrılır. Bu parçalar değişik biçimlerde sıralanarak sayısız bildiriler oluşturur. Bu yüzden insan dili boğumlu bir sistemdir. Her hangi bir metni, bir ibareyi anlam taşıyan birimlere, bu birimleri de tek başlarına anlamı olmayan; ama girdikleri bileşimin anlamını etkileyen öğelere ayırmak mümkündür. (Çift boğumlanma)
   Anlamlı ve bölünemez birimlere monem adı verilir. Monem günlük dilde kelime denilen birimle her zaman uyuşmayabilir. Kapı, kitap hem kelime hem monemdir.
 Fonem, belli bir dildeki ayırıcı niteliği olan seslerdir. Seslerin ayırıcılığı sesin bulunduğu yere göre değişir. Türkçede d ve t kelimenin başında ve ortasında anlam ayırıcı özelliğe sahiptir. Tam-dam, sam-nam-şam-gam ….
   Birinci boğumlanma sisteminde birimlerin sayısı binlerle ölçülür. İkinci boğumlanma sistemini yapan fonemleri sayısı ise oldukça düşüktür. Bir dilde 50-60 geçmez.
   İkili boğumlama sistemi insana ekonomik bir biçimde sonsuz sayıda çeşitli bildiriler düzenleme imkanı sağlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Ad Aktarması