Değşinim

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Değşinim, bir özelliğin bir sonraki kuşağa aktarılma­sında kusurlara yol açan kalıtımsal yanlışları belirten terim. Cücelik ve akşınlık (Albino hastalığı) insanlarda gözlenen, DNA üstünde gerçekleşmiş molekül değşinim-leri sonucudur. DNA molekülünün bir sarmalının üstün­deki belirli bazlardan (nükleotid) bir tekinin değişmesi, bu bölgenin şifrelediği proteinin özelliklerinde değişik­lik yaratarak,organizmanm çalışmasını etkileyebilir. Değşinimlerin çoğu, organizmanın çevreye uyar­lanma yeteneğinin azalmasına yol açar. Doğal değşi-nimler, çok düşük olasılıkla, bir milyon kuşakta birden daha az görülür. Bazı kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınlar, değşinim olasılığını büyük ölçüde artırırlar. DNA'nm nükleotid dizisinde ortaya çıkan değşinimler-den ayrı olarak, meyoz sırasında kromozomların ayrıl­maması ya da kopması da, kromozom değşinimlerine yol açar. Evrimi gerçekleştiren temel mekanizmaysa ortaya çıkan yararlı değşinimlerdir. Yararsız değşinim­lerin ortaya çıktıktan sonra yaygınlaşmamalarına kar-' şılık, yararlı değşinimler kısa süre içinde doğal ayıklanma sonucu yaygın nitelik kazanırlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Betimleyici Anlatım