DENİZCİLİK

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

DENİZCİLİK
Denizciler denizde yerlerini bulmak için dört ana yöntemden yararlanırlar. Genellikle bu dört yöntem bir arada kullanılır. Öyle ki, her yöntem öbürünü denetlemiş olur.
Denebilir ki "Kaba kompas hesabı", ya da "parakete hesabı" denizciliğin temelidir. De­nizci bir harita üzerinde geminin uzaklığını ve aşmış olduğu yolun yönünü istediği zaman bu­labilir. Geminin pusulasına bakarak hangi yön­de yol aldığını anlayabilir. Geminin "parakete" sine bakarak hızını hesaplayabilir. Parakete uzaklık ve hız ölçmeye yarayan bir aygıttır.
Denizciler gök cisimlerine bakarak da ne­rede bulunduklarını denetleyebilirler. Gündüzün Güneş 'e, geceleyin yıldızlara, gezegenlere baka­rak nerede bulunduklarını anlayabilirler. Buna "yıldızlara bakarak yön tayini" denir. Denizci, örneğin birçok yıldızın yönünü gözlemler ve bunların çevren ile yaptığı açıyı hesaplar. Bu amaç için kullandığı aygıta "sekstant" adı ve-.' rilir. Ayrıca Denizci Almanağı demlen bir kitap­tan ve son derece doğru bir saattten ya da "kro­nometre "den yararlanarak, hangi yıldızdan nekadar uzakta olduğunu hesaplar. "Durağan" her yıldızın durumuna göre çizgiler çizer. Bu çizgilerin birbirini kestiği yer, geminin bulun­duğu yeri gösterir.
Günümüzde denizcilikte de elektronik yön­temler giderek eski yöntemlerin yerini almak­tadır. Telsizle yön bulma yöntemi bunlardan­dır. Bu yöntemde gemi, fenerden verilen tel­siz işaretlerini alarak yönünü bulur.
Denizcinin en değerli aygıtlarından biri de "radar"dır. Bu elektronik aygıt radyo dalga­ları gönderir. Radyo dalgalan yolları üzerinde herhangi bir nesneye çarpınca, tıpkı ses yankısı gibi, gerisin geri yansır. Radar ekranında yansır ma gözle görülebilir bir çizgi, ya da bir ışık yan­sıması biçiminde belirir. Ekrandaki yansımanın durumuna bakılarak nesnenin uzaklığı ve yönü kolayca bulunur. Geminin, çevresindeki öbür gemilere göre durumunu ve uzaklığını belirt­mesi bakımından, radar karanlıkta ya da siste çarpışma tehlikesini geniş ölçüde önler.
Kıyılarda yol alan gemiler için "iskandil" ya da 'ses yansıtıcı" denen aygıt son derece gereklidir. Bu aygıt geminin altındaki suyun derinliğini ölçmeye yarar. Geminin omurga­sına yerleştirilen aygıt suyun içine ses dalgaları gönderir, deniz yatağında geri yansıyan dalga­ların yankısını alır. Yansıyan ses dalgasının ne

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
8. SINIF 2. ÇALIŞMA KAĞIDI