Devekuşugiller

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Devekuşugiller ailesinin tek temsilcisi Afrika devekusu-nun (Stputhio camelus) dişisinin açtığı çukurlara bırak­tığı yumurtalara, altı hafta sûren kuluçka döneminde erkek bakar. Yavrular yumurtadan çıktıklarında oldukça gelişmişlerdir ve kendi kendilerine beslenebilirler.
deniz morinası yakalanmıştır. Fenerbalığı gibi hafif organları olan balıklar, derin denizlerin 1 000 m'ye kadar olan derinliklerinde yaşarlar; yarı-karanlık olan bu derinliklerde iyi görebilmeleri için, çoğunun gözleri iridir. Daha derinlerde, karanlıkta yaşayan bazı türlerin gözleriyse, işlevleri azaldığından hem küçük, hem de üstü deriyle kaplıdır. Derin deniz balıklarının çoğu siyah ya da kırmızı renkli, besin kaynağı az olduğundan ağızları çok büyük ve dişleri çok iridir. Ayrıca, derin deniz balıklarının çoğunda mide yapısı büyük ölçüde esnektir. Dipte yaşayan balıklar, genellikle yiyecekle­rini dipteki çamurun içinden çıkardıkları için ağızları aşağı doğru, burunları uzundur; kafalarının yanında gelişmiş duyum organları bulunur; kuyrukları ve kuyru-kaltı yüzgeçleri de uzundur. Gövdelerini dalgalandıra­rak yüzer, baş aşağı durarak beslenirler. Bazı derin deniz balıklarında, avlan çeken ışıltıların, büyük ağız ve iri dişlerin yanı sıra, üremenin başarılı sonuç vermesini sağlayan ve başka hiçbir türde bulunmayan bir özellik gözlenir: Erkekler kendilerinden çok daha iri olan dişile­rin üstünde asalak yaşarlar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi