DİL VE ANLATIM DERSİ 10/A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

DİL VE ANLATIM DERSİ 10/A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILISI          

S.1. Çoklu zekâ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Zekâ sayısal olarak hesaplanmaz                                    b. Zekâ çok yönlüdür

c. Zekâ değişmez                                                                 d. Zekâ geliştirilebilir

e. Her insan kendi zekâsını geliştirebilir

 

S.2. “Bu zekâ türüne sahip insanlar; kelime oyunlarını sever, iyi bir kelime dağarcığı vardır, hitabeti iyidir.”

Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Sözel- dilsel zekâ                                                             b. Sözel- içsel zekâ

c. Sayısal zekâ                                                                     d. Mantıksal- matematiksel zekâ

e. İçsel zekâ

 

S.3.

“Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde

  Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayrı”

(Kimsesizliğim o dereceye vardı ki çevremde bela girdabından başka dönen kimse yok.)

 

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Çaresizlik             b. Hasret                   c. Aşk                    d. Yalnızlık                e. Bıkkınlık

 

S.4. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir?

 

a. Yazarın eserinde örnekler kullanması esere ayrı bir tat vermiş

b. Yazar, açık ve anlaşılır bir dil kullanmış

c. Kimi yazarların romanlarda yerel dil kullanmasını hoş karşılamıyorum

d. Yazar öncelikle üsluba değil eserin konusuna önem vermeli

e. Roman kahramanları gerçekçi olsaydı eser daha çok beğeni toplardı

 

S.5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışılamaz?

 

a. Hikâye, gerçeği anlattığı sürece sanat sayılır.

b. Roman, Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bir türdür.

c. Halk Hikâyeleri edebiyat ürünü sayılmaz sanırım.

d. Şiir sadece duyguları ifade etmelidir.

e. Tiyatro halktan insanları konu edinse daha kalıcı olacak.

 

S.6. “Bir şeyi bilmek kadar o bilgiyi doğru sunabilmek de önemlidir.” Cümlesinin ne anlama geldiğini açıklayınız.

 

 
S.7. Tartışmanın olmadığı bir hayat nasıl olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.

 

 

S.8. “Münazara, açık oturum, panel, bilgi şöleni, forum.”gibi tartışma türlerinin ortak yönlerinden ikisini nedir?

 

S.9. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin yazılış amacı ve hedef kitlesi nedir?

 
 

S.10.

“Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

  Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

  Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

  Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.”

 

Şiirde şairin işlediği temayı ve duyguyu yazınız.

 

 

Aşağıdaki boş bırakılan yeri doğru bir şekilde doldurunuz.

 

S.11. “Bir sunum yaparken……………………………………………gibi teknolojik araçlardan yararlanırız.”

S.12. “Doğrular, düşüncelerin çarpışmasıyla ortaya çıkar, sözü………………….’nın önemini belirtmek için söylenmiştir.

S.13. “Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok…………………..yönüyle etkiler.”

S.14. “Metni ve anlatımı sınırlandırmak ve metinle ilgili ipucu vermek için metne………………..konur.”

S.15. “Kişisel duygu ve düşüncelerin ifade edildiği anlatıma………………………………………..denir.”

 

 

Aşağıda verilen cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyiniz.

 

S.16. “Bilimsel bir tartışma, tezlerin ve düşüncelerin bir araya gelip çatışması, bu düşüncelerin çürütülmesi için yapılır.”

         (   )  Doğru                     (  )  Yanlış

 

S.17. “Bilimsel yazılarda kişisel görüşler bilimselliğin kanıtı değildir.”

         (   )  Doğru                     (  )  Yanlış

S.18.

Kromozom yapısı dolayısıyla genetik özellikleri bakımından karakteristik canlı varlıkların ilerde çoğaltılmak üzere korunması için rezerv olarak ayrılmalarını ifade eden bir terimdir.

 

“Yukarıdaki parça bu bilimle ilgilenenlerin duygularını etkilemek için yazılmıştır.”               (   )  Doğru        (  )  Yanlış

S.19. “Açık ve anlaşılır anlatımlarda süslü sözlere yer verilir.”                                                (   )  Doğru         (  )  Yanlış

S.20. “Üslup, amaca ve alıcıya göre değir.”                                                                               (   )  Doğru        (  )  Yanlış

         

 

 

PUANLAMA:

 

1,2,3,4,5. SORULAR                        :   5 PUAN,

6,7,8,9,10. SORULAR                      :   7 PUAN,

11,12,13,14,15. SORULAR              :   5 PUAN,

16,17,18,19,20. SORULAR              :   3 PUANDIR. BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır. BAŞARILAR DİLERİM.


DİL VE ANLATIM DERSİ 10/A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

CEVAP ANAHTARI (A GRUBU)

 

C.1. c

C.2. a

C.3. d

C.4. b

C.5. b

 

C.6. Anlatımda dilin ve anlatım şeklinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor; çünkü doğru şeyi yanlış ifadelerle anlattığımızda doğru, doğru olmaktan çıkar. Bu sebeple doğru ifade etmek ve etkili bir anlatım anlatılanın açık, anlaşılır ve doğru anlaşılmasını sağlar.

 

C.7. Tartışma olmasaydı insanların düşünceleri çatışamazdı. Çatışmayan düşüncelerin ise doğru yada yanlışlığını ayırt edemezdik. Bu sebeple tartışma doğruları ortaya koyup düşüncelerin belirginleşmesini sağlar. Tartışmanın olmadığı bir dünya tam olarak açıklanamamış fikirlerden oluşurdu.

 

C.8. 1. Hepsi de fikirlerin ortaya konup doğruların anlaşılması için düzenlenir.

        2. Hepsi de belli bir düzen ve plan içinde gerçekleşir.

 

C.9. Yazılış amacı Atatürk’ün emanet olarak bıraktığı değerlerin gençlere açıklanmasıdır. Hedef kitlesi ise Türk gençliğidir.

 

C.10. Şiirin teması; şairin yalnızlık karşısında kendisini insanlar dışındaki unsurlarla karşılamaya çalışması. Şiirdeki duygu ise yalnızlıktır.

 

C.11. “bilgisayar, tepegöz, projektör”

C.12. “tartışma”

C.13. “bilimsellik” ya da “nesnellik”

C.14. “başlık”

C.15. “nesnel anlatım”

C.16. Yanlış

C.17. Doğru

C.18. Yanlış

C.19. Yanlış

C.20. Doğru

 

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır.

 

 

 

 

DİL VE ANLATIM DERSİ 10/A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILISI     
     

Aşağıdaki boş bırakılan yeri doğru bir şekilde doldurunuz.

 

S.1. “Anlatımda kaynaklara başvurulmuş olması anlatımı en çok…………………..yönüyle etkiler.”

S.2. “Bir sunum yaparken……………………………………………gibi teknolojik araçlardan yararlanırız.”

S.3. “Metni ve anlatımı sınırlandırmak ve metinle ilgili ipucu vermek için metne………………..konur.”

S.4. “Doğrular, düşüncelerin çarpışmasıyla ortaya çıkar, sözü………………….’nın önemini belirtmek için söylenmiştir.

S.5. “Kişisel duygu ve düşüncelerin ifade edildiği anlatıma………………………………………..denir.”

S.6. “Münazara, açık oturum, panel, bilgi şöleni, forum.”gibi tartışma türlerinin ortak yönlerinden ikisini nedir?

 

S.7.

“Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

  Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

  Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

  Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.”

 

   Şiirde şairin işlediği temayı ve duyguyu yazınız.

 

S.8. Tartışmanın olmadığı bir hayat nasıl olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.

 
S.9. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin yazılış amacı ve hedef kitlesi nedir?

 

 

S.10. “Bir şeyi bilmek kadar o bilgiyi doğru sunabilmek de önemlidir.” Cümlesinin ne anlama geldiğini açıklayınız.

 

Aşağıda verilen cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyiniz.

 

S.11. “Üslup, amaca ve alıcıya göre değişmez.”

         (   )  Doğru                     (  )  Yanlış

 

S.12. “Bilimsel yazılarda kişisel görüşler bilimselliğin kanıtıdır.”

         (   )  Doğru                     (  )  Yanlış

 

S.13. “Açık ve anlaşılır anlatımlarda süslü sözlere yer verilmez.”

         (   )  Doğru                     (  )  Yanlış

 

 

S.14. “Bilimsel bir tartışma, tezlerin ve düşüncelerin bir araya gelip çatışması, bu düşüncelerin çürütülmesi için yapılmaz.”

         (   )  Doğru                     (  )  Yanlış

 

 

 

 

S.15.

 

Kromozom yapısı dolayısıyla genetik özellikleri bakımından karakteristik canlı varlıkların ilerde çoğaltılmak üzere korunması için rezerv olarak ayrılmalarını ifade eden bir terimdir.

 

“Yukarıdaki parça bu bilimle ilgilenenlerin duygularını etkilemek için yazılmamıştır.”

          (   )  Doğru                     (  )  Yanlış

 

S.16. “Bu zekâ türüne sahip insanlar; kelime oyunlarını sever, iyi bir kelime dağarcığı vardır, hitabeti iyidir.”

Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Mantıksal- matematiksel zekâ                                          b. Sözel- dilsel zekâ                                                             

c. İçsel zekâ                                                                          d. Sayısal zekâ

e. Sözel- içsel zekâ                                                                     

 

S.17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışılamaz?

 

a. Roman, Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bir türdür.

b. Halk Hikâyeleri edebiyat ürünü sayılmaz sanırım.

c. Hikâye, gerçeği anlattığı sürece sanat sayılır.

d. Tiyatro halktan insanları konu edinse daha kalıcı olacak.

e. Şiir sadece duyguları ifade etmelidir.

 

S.18.

“Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde

  Kimse yok çizgine girdâb-ı belâdan gayrı”

(Kimsesizliğim o dereceye vardı ki çevremde bela girdabından başka dönen kimse yok.)

 

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Bıkkınlık                   b. Yalnızlık                c. Hasret                  d. Çaresizlik                e. Aşk                               

 

S.19. Çoklu zekâ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Zekâ çok yönlüdür                                                          b. Zekâ geliştirilebilir

c. Zekâ değişmez                                                                d. Her insan kendi zekâsını geliştirebilir

e. Zekâ sayısal olarak hesaplanmaz     

 

S.20. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir?

 

a. Yazar, açık ve anlaşılır bir dil kullanmış

b. Kimi yazarların romanlarda yerel dil kullanmasını hoş karşılamıyorum

c. Roman kahramanları gerçekçi olsaydı eser daha çok beğeni toplardı

d. Yazarın eserinde örnekler kullanması esere ayrı bir tat vermiş

e. Yazar öncelikle üsluba değil eserin konusuna önem vermeli

 

 

 

PUANLAMA:

 

1,2,3,4,5. SORULAR                        :   5 PUAN,

6,7,8,9,10. SORULAR                      :   7 PUAN,

11,12,13,14,15. SORULAR              :   5 PUAN,

16,17,18,19,20. SORULAR              :   3 PUANDIR. BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır. BAŞARILAR DİLERİM.

 

DİL VE ANLATIM DERSİ 10/A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILISI

CEVAP ANAHTARI (B GRUBU)

 

 

C.1. “bilimsellik” ya da “nesnellik”

C.2. “bilgisayar, tepegöz, projektör”

C.3. “başlık”

C.4. “tartışma”

C.5. “nesnel anlatım”

 

C.6.

1. Hepsi de fikirlerin ortaya konup doğruların anlaşılması için düzenlenir.

       2. Hepsi de belli bir düzen ve plan içinde gerçekleşir.

 

C.7. Şiirin teması; şairin yalnızlık karşısında kendisini insanlar dışındaki unsurlarla karşılamaya çalışması. Şiirdeki duygu ise yalnızlıktır.

 

C.8. Tartışma olmasaydı insanların düşünceleri çatışamazdı. Çatışmayan düşüncelerin ise doğru yada yanlışlığını ayırt edemezdik. Bu sebeple tartışma doğruları ortaya koyup düşüncelerin belirginleşmesini sağlar. Tartışmanın olmadığı bir dünya tam olarak açıklanamamış fikirlerden oluşurdu.

 

C.9. Yazılış amacı Atatürk’ün emanet olarak bıraktığı değerlerin gençlere açıklanmasıdır. Hedef kitlesi ise Türk gençliğidir.

 

C.10. Anlatımda dilin ve anlatım şeklinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor; çünkü doğru şeyi yanlış ifadelerle anlattığımızda doğru, doğru olmaktan çıkar. Bu sebeple doğru ifade etmek ve etkili bir anlatım anlatılanın açık, anlaşılır ve doğru anlaşılmasını sağlar.

 

C.11. Yanlış

C.12. Yanlış

C.13. Doğru

C.14. Doğru

C.15. Yanlış

C.16. b

C.17. a

C.18. b

C.19. c

C.20. a

 

 

 

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DİPNOT: KAYNAK GÖSTERİLMESİNİN NEDENLERİ