Dilin Göstergebilimi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Dilin Göstergebilimi
Bu bölümde gösterge konusunda birbirine zıt görüşlere sahip olan Peirce ve Saussure’ün fikirleri açıklanır. Peirce’ye göre dil hem her yerdedir, hem de hiçbir yerde. Ona göre dil sözcüklere indirgenir ve sözcükler birer göstergedir. Saussure’de düşünce dilden kaynaklanır ve dili tek konu olarak alır. Dil kendisi için ele alınır. Böylece dilbilime üç görev düşer:
1. Bilinen tüm dilleri eşsüremde ve artsüremde betimlemek.
2. Dillerde kendini gösteren genel yasaları ortaya çıkarmak.
3. Kendi sınırlarını çizmek ve kendi kendisini tanımlamak.
Yazar, bu üçüncü görevden hareketle dilbilimin konusu üzerinde durur. Bu noktada da yine Saussure’den etkilenir: Saussure’e göre dilbilimin konusu tümüyle kesin çizgiler hâlinde belirlenemez. Benveniste, burada aynı zamanda göstergebilim tanımı üzerinde de durur. Yazara göre göstergebilim, göstergelerin toplum yaşamı içindeki yaşamını inceleyecek bir bilim dalıdır.

Benveniste’nin bu bölümde ele aldığı bir diğer konu da gösterge dizgeleri arasındaki bağıntıdır. Yazar gösterge dizeleri arasındaki bağıntı üç maddede açıklar: 1) Bir dizge başka bir dizge doğurabilir.
2) Gösterge dizgeleri arasında bir türdeşlik, benzerlik vardır.
3) Gösterge dizgeleri arasında bir yorumlayan, yorumlanan bir ilişki vardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TÜRK DİLİNİN ETİMOLOJİK SÖZLÜKLERİ