Dilin Yapısı ve Toplumun Yapısı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Dilin Yapısı ve Toplumun Yapısı
   Benveniste, bu bölümde dil ve toplum ilişkisi üzerinde durmaktadır. Yazar, dil ve toplum arasında genel kabul gören ilişkiyi şöyle açıklar: “İnsan için dil bir araçtır, gerçekte öteki insana ulaşmanın ve ondan bir bildiri almanın tek aracıdır. Bu nedenle dil, öteki insanı gerektirir ve varsayar. Toplum dille birlikte ortaya çıkar. Toplum da ancak bildirişim göstergelerinin ortak kullanımıyla birliğini sürdürür. Böylece bu iki kendiliğin her biri bir diğerini içerir.”
   Ancak yazara göre son araştırmalar dil ve toplum arasında böyle sıkı bir ilşiki bulunmadığını ortaya çıkarmıştır. Yazar bu düşüncesini “Gerçekten de dünyaya şöyle bir göz atılırsa yapıları benzer dillerin çok farklı toplumlarda kullanıldığı gözlemlenir. Tarihte de tam tersine , tür olarak birbirine çok uzak dillerin aynı toplumsal düzeni paylaşan toplumlarda yaşayıp geliştiği görülür.” Cümleleriyle ortaya koyar.
   Benveniste, dil yapısı ile toplum yapısı arasındaki farklılıkları da şu şekilde açıklar: “Dilse yapının temeli dört özellikle belirlenen ayırıcı birimlerden oluşur: ayrıkm birimlerdir, belli sayıdadırlar, birleşebilir niteliktedirler, ve aşamalı bir görünüm sunarlar. Toplum yapısı bu örneğe indirgenemez, ikili bir nitelik taşır: bir yanda akrabalık dizgesi denen bir bağıntı dizgesi vardır, öte yanda da toplumsal sınıflar dizgesi.
   Özet olarak Benveniste bu bölümde, dille toplum arasında bir özdeşlik bulunmadığını, evrimlerinin birbirinden bağımsız olduğunu vurgular. Dil ile toplumun eş biçimli olmadığını, yapılarının çakışmadığını belirtir. Ona göre dil, toplumun yorumlayanıdır, toplum yalnızca dil içinde ve dil aracılığıyla anlam kazanır, dil toplumu kuşatır. Toplum dilin kavramsal dizgesi içinde kalır.

Sedat Balyemez

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARAGRAF