DNA

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

DNA, canlıların kalıtımsal yapısını oluşturan nükleik asit (Dezoksiribonükleik asit). Bütün hücrelerde bulu­nan DNA molekülü, protein yapımını denetleyerek orga­nizmanın özelliklerini belirler. Üstün yapılı ya da yüksek organizmalarda DNA, hücre çekirdeğinin içinde yer alır. DNA molekülünü oluşturan, her biri bir şeker ve bir fosfat grubu ile adenin, guanin, sitozin, timin adlı azot bazlarından birini içeren dört nükleotit, çok uzun zincirler biçiminde herhangi bir sırayla peşpeşe dizilir. Bu türden iki zincirin birleşerek merdivensi bir yapı oluş-turmasıyla ortaya çıkan DNA molekülü, sağa doğru sar­mal çizecek biçimde dönerek çift-sarmal bir yapı kazanır, iki zinciri, bazlar arasmda kurulan kimyasal bağlar (yalnızca adenin ile timin ya da guanin ile sitozin arasmda kurulabilir) birleştirir. DNA molekülü çözülüp açılarak kendi kendini "eşleme", kopya edebilme özelliği taşır (kendini eşleme işlemi sırasında zincirlerden her biri yeni bir zincirin oluşmasında kalıp görevi yapar). Bu işlem, hücre bölünmesinden önce gerçekleşir
   
   

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
OTOBİYOGRAFİ