Doğal ayıklanma

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Doğal ayıklanma, evrimin gerçekleşmesini sağla­yan yaşam ve üreme farklılaşması. Darvvin'in ortaya attığı doğal ayıklanma kavramı, hem evrimin, hem de organizmalann doğal ortamlan içinde yaşamak için yaratılmış olduklannın açıklamasıdır. Kurama göre, organizmalar tümünün yaşaması olanaksız sayıda yavru ürettiklerinden, yavrular sağ kalabilme savaşı­mına girerler ve içlerinden ancak yeterince gelişmiş olanlar yaşamlannı sürdürebilirler. Sağ kalmalannı sağlayan özellikler kalıtım yoluyla bir sonraki kuşağa geçtiğinden, bu kuşağın canlıları da bir önceki kuşağın başanlı yönlerini edinmiş olurlar. Böylece doğa, ancak yaşamaya en elverişli canlıların varlığını sürdürmesine olanak verir. Çevre koşulları değiştikçe, bireylerin daha uyumlu olmalannı sağlayan etkenler de değişir. Bu sürekli ayıklanma ve en "uygun olan "m sağ kalması, evrimin gerçekleşmesini sağlar. Doğal ayıklanma göz­lemlerle doğrulanmış, deneysel olarak da incelenmiş, sözgelimi bir güve toplumunda kuşların daha çok, kolay fark edilen türleri yedikleri, bunun güç fark edilen güve türünün oranının artması yönünde bir evrimle sonuçlan­dığı gözlenmiştir. Bu örnekte doğal ayıklanmayı uygula­yan etken, kuşlann görme ve avlanma yeteneğidir. Bireyler arasından birinin çok önemsiz bir üstünlüğü bile, toplulukta değişiklik yaratmaya yeterlidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.