Doğanın korunması

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Doğanın korunması, türlerin ve yaşama alanları­nın yok olmasını önlemek için doğal kaynakların düzen­lenmesini belirten terim. Doğanın korunması, doğal yaşama alanlarının korunmasını, doğal nüfusların gelişmesinin denetim altında tutulmasını, çevre kirlen­mesini ve insanın yol açtığı, öbür organizmalara zarar verebilen çeşitli tehlikeleri azaltmak için araştırmalar yapmayı, vb. içerir. Doğanın korunması son derece önemlidir; çünkü insanoğlu da canlılar evreninin parça­larından biridir ve *çevre sistemlerinin zarar görmesi, sonuçta insanoğlunun da zarar görmesine yol açacaktır. İnsanoğlunun doğaya verdiği zararlar, günümüzde ger­çekten olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Sözgelimi, tarım alanları elde etmek için ormanların açılması, söz konusu ormanlarda yaşayan pek çok canlının ölümüne ve özellikle de Güney Amerika'da , aşınmaya, toprağın verimliliğinin büyük ölçüde azalmasına neden olmuş­tur. Üstelik, tropikal bölgedeki yağmur ormanlarının bitki örtüsü ve hayvan topluluğunun gelişigüzel biçimde ortadan kaldırılması, insanoğluna çeşitli yönlerden yararlı pek çok organizmanın ortadan kalkması sonu­cunu doğurmuştur. Günümüzde bu tür olayların önüne geçebilmek için bazı ülkelerde ulusal parklar, doğal rezervler düzenlenmekte, tehlikede olan türler için av yasağı konmaktadır. Bu arada birçok ülke balıkçılık sanayiini yeniden düzenlemiş, ama bu arada birçok balık türünün soyu, aşırı avlanmadan ötürü tükenmiş­tir. Doğanın korunmasında, *bitkibilim bahçelerinin ve *hayvanat bahçelerinin de yararı olmakta, bazı türler varlıklarını, günümüzde yalnızca bitkibilim ve hayva­nat bahçelerinde sürdürmektedirler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihi Oluşturan Dil