DOĞUMUN LASERLE DENETİMİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Çocuğun doğum sırasında karşılaştığı en bü­yük tehlikelerden biri oksijensizliktir. Yeni doğan bebeklerin %1 veya 2'si ölmekte ya da ağır bir şekilde yaralanmaktadır. Araştırmacılar, oksijen yetersizliğinin tehlikesini azaltmak için yaptıkla­rı yoğun çalışmaları, on yılı aşkın bir süreden beri sürdürüyorlar. Bugün, artık bir yol bulunmuş gi­bi görünüyor. Doğum anında oksijen verilmesi­ni kontrol edebilen laserii yeni bir cihaz, ilk kez Bonn Üniversitesi'nin Jinekoloji Kliniği'nde kul­lanıldı.
Bonn Üniversitesi Jinekoloji Kliniği'nden Prof. Stephan Schmidt: "Bu cihazdan istenilen sonuçlar elde edilirse, doğum esnasındaki kont­rollerde önemli bir gelişme kaydetmiş olacağız " dedi.
Avrupa Komisyonu, doğum yöntemlerini iyi­leştirmeye yönelik araştırmalar yapan bir çalış­ma grubuna her yıl yarım milyon mark ödemektedir. Laserii cihaz, Danimarkalı mühen­disler tarafından yapılmıştır. Derin doku tabaka­larına oksijen sağlanmasıyla ilgili bilgiler verdiğinden, yeni laserii spektroskopi yöntemi olağanüstü bulunmaktadır. Tüp şeklindeki cihaz, doğum sırasında rahmin içine yerleştirilerek ço­cuğun başı üstüne koyulur. Bu cihaz hekimlere hücrelerdeki oksijen miktarını sürekli olarak bildirir.
Prof. Stephan Schmidt: "Amacımız, yavaş yavaş doğum yöntemlerini geliştirmek ve mükemmelleştirmektir" demektedir. Uzmanlar, laser enfraruj ışınını kullanma imkânlarının "tıp­ta bir devrim" oluşturduğu kanısındalar. Çünkü komplikasyonlar, vakaların % 10'unda doğum­da meydana gelmektedir. Doğum hekimleri, her şeyin yolunda gidip gitmediğini bilmek için, şu ana kadar çocuğun kalp çarpıntılarını izlemekle yetinmek zorundaydılar. Fakat Prof. Schmidt'in belirttiği gibi, bu bilgiler güvenilir değildi ve ço­ğu kez görülüyordu ki, hekim daha iyi bilgilen­dirilmiş olsaydı, sezaryen ya da erken doğumun önüne geçmek mümkün olabilecekti. Çünkü, kalp çarpıntılarının izlenmesi, dokulardaki oksi­jen miktarı hakkında hiçbir bilgi vermemektedir. Süt çocuklarında, doğumdan sonraki ilk ay­larda görülebilen anî ölüm olaylarında da laser tekniğinin çok yararlı olduğu ortaya çıkıyor. Ger­çekten de bebeklerin çoğunlukla doğumdan ön­ce veya doğum sırasında, oksijensiz kaldıkları saptanmıştır. Doğum sırasında oksijen eksikliği­nin, beyin zedelenmelerinin en önemli sebebi ol­duğu da bilinmektedir. Çocukların, zihinsel bozukluk veya zihinsel gelişimlerinde gerilik va­kalarından % 10'nun oksijen yetersizliğinden ol­duğu düşünülmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARNASİZM