Dost

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Hukuk terminolojisine 3 Nisan 1903 tarihinde Fransa'da girmiş olan bu terim fahişenin fiziksel koruyucu­su ve onun geliriyle geçinen kişi anlamına gelir. Fahişe gelirini yalnız ona teslim eder. Dost kurumunun kaynağı, bir yandan toplumdaki sefalet diğer yandan da örgütlenmesinden doğan gelirin çekiciliği olmuştur. Fahişe çalıştığı sürece onun parasını alan erkek, mesleği bu olmasa bile dost sınıfına dahil olur.

Dostlar fahişelerin müşterilerine karşı fiziksel korunmasını sağlamanın yanısıra, onlara duygusal destek de olurlar. Bunlar bazen evde üretilen işlerin yükümlülüğünüde üzerlerine alırlar. Fahişelerin %80'i işini bilen yetenekli dostlar beslemektedir. Dostları, fuhuşu örgütleme biçimlerine ve kendi etkinlik alanlarım başka dostlara kaptırmamakta kullandıkları yöntemlere göre sınıflamak mümkündür. Ama dostlar arasındaki kategorik farklılaşmalar ne olursa olsun, hepsinin paylaştığı iki ortak yön vardır:
a) hiçbir düzenli işte çalışma­maları,
b) fahişelerle ilişkilerinde zor kul­lanmaya yatkın olmaları.

Dostlar ya da belalılar, genellikle günlerini boş geçirirler, tembel ve rahatlarına çok düşkündürler. Kahvelerde oturup paralarının gelmesini beklerler. Arasıra yaptıkları güç gösterisi de başka dostların kendi sahalarına el atmalarını önlemek içindir. Güç gösterileri çoğunlukla fahişeler üzerinde uygulanır. Bu aynı zamanda isteksiz bir kadını mes leğe devam ettirmenin ya da fahişenin güçlükle kazandığı parayı kendisine ver­dirmenin yoludur. En sudan bahanelerle kadını dövmek, nedensiz birkaç tokat atmak belalılarca benimsenen yöntemlerdir. Gerektiğinde yapılan işkenceler bunla­rın vahşiliğini somutlaştıran eylemlerdir. Bu kötü insanlık dışı ilişkilere ve fiziksel baskılara karşın pek az fahişe polise dostundan şikayetçi olmaktadır. Bunun nedeni açıktır. Bir kadının fuhuşa ilk girişi tek başına olmaz. Bu kadına bir muhabbet tellalı gereklidir. Sokaktaki yaşam baş­ladığında çevredeki muhabbet tellallarına ve sadist eğilimli müşterilere karşı gerekli korumayı dost yerine getirir. Yani bu kurumun özü gereği böyle bir role gereksinimi vardır. Sokaktaki yaşamda kadın dostundan kaçıp kurtulsa bile onu koruyacak bir kurum, kişi varolmadığın­dan yeni bir dostun eline düşer.
Dostlar dans salonları ya da benzeri yerlerden yeni "mallar" ararlar ve burada rastladıkları kadınlara ilk başta çok kibar davranırlar. Kadına verilen süs eşyaları, rahat bir yaşam vaadleri, sonradan fahişe konumuna gelecek olan kadının gelirin önceden yapılan yatırımlardır. Sokağa ilk çıkmayla dostun harcamalarına karşılık ödemeler başlar. Bundan sonra fahişenin kesinlikle dost tarafından korunması ge­reklidir, Müşteriler fahişe ile yapılan pazarlık şartlarına ya da kadının istemleri­ne uymayacak olurlarsa dostunu karşıla­rında bulurlar. Genellikle bunu bilen müşteriler alışverişin kurallarına uyarlar. Dost cezaevine girerse, koruduğu kadının yardımı gereklidir. Avukat, mahkeme ve bakım giderleri fahişe tarafından karşıla­nır. Dost, serseriler çevresinde kazandığı saygı oranında fahişeden de saygı görür. Dost aynı zamanda acemi fahişelerin de eğitimini sağlar. Hem kendi deneyimi hem de bulduğu muhabbet tellalı kadınların yardımıyla acemi fahişeyi bir "PRO" durumuna getirmeyi başarır. Diğer yandan bazı oteller ve barlarla anlaşarak fahişenin zengin kişilele tanışması ve daha düzenli bir gelire ulaşması için çabalar. Bütün bunlar dostun gelirinin artmasına yarayan çabalardır. Zengin ve yüksek tabakalardan kişilerle tanışan fahişe, dostuna da bu çevreyle ilişkiye geçme fırsatını vemiş olur. DOST denetlediği fahişenin tüm geli­rini ister, buna karşılık fahişenin günlük yaşamının masraflarını karşılar. Dostların burada izlediği yöntem kadına fazla para bırakmamaktır. Böylece kadın hiç bir zaman güvenceye ulaştırılmamış olur. Dostların fahişelerin pisikolojilerini çok iyi tahlil etiklerini söyleyebiliriz. Fahişe her gün belli bir miktar para kazanmak zorundadır ve bu miktara ulaşmak için gücünü sonna dek kullanır. Söz konusu miktar, fahişenin yapısına, çekiciliğine ve yeteneğine göre en üst sınır veri alınarak saptanır. Günün belli bir saatinde adına "hesaplaşma" denilen ve fahişenin günün gelirini dosta verdiği an gelir. Eğer fahişe belirtilen miktarda para bulamamışsa dost gücünü gösterir, kadın şiddetle dövülür. Kaçmaya kalkarsa fuhuş dünyasında kendini koruyacak pek az kişi bulur, yakalanır. Yüksek tabakada müşterileri olan bazı fahişeler aylıkla dostlarına borçlarını ödeyebilirler.

Dost genellikle tek kadınla yetinmez, bir kadını amatörlükten profesyonelliğe çıkardıktan sonra yeni bir fahişe adayı arar Profesyonel olanı da yeni adayı elde etmed kullanır. İki kadın çoğu kez birbirlerinden habersiz olarak dost tarafından çalıştırılır­lar. Sonraları birbirlerinden haberdar olma durumunda da, daha baskın çıkan hem dostu için hem de kendi adına diğerinin çalıştırılmasını sağlayacak ve gerektiğinde fizik baskı uygulayacaktır.
Belalı bazen "insel doyumunu da geçim aracından, "malından-" sağlar; hatta bazıları fahişelerle evlenirler de. Bununla beraber dostun fahişe üzerindeki egemen­liğini cinsel etkenlere dayandıranlayız. Genellikle güvenlfk gerekçesiyle dost ve fahişenin beraberlikleri çok sınırlıdır. Dost fahişeyi bir insan olarak değil, eşyasıymış gibi görmektedir. Yaşamında tek amacı eşyasının geliri ile toplumsal konumunu yükseltmek saygınlık kazanmaktır. Bulun­duğu çevrede acemilerin kendisine "bey­efendi" demelerinin özlediği yere ulaşma­sında bir dürtü oluşturduğu gözlenmiştir. Çok az sayıda dost, fahişeleri sömürürken işlediği suçu salt fuhuşla sınırlar.

Daha büyük gelirli alanlara da el atmak eğilimindedirler. Yeraltı dünyası ile ilişkileri ve yasadışı seks konusundaki deneyleri sayesinde sıklıkla pornografiyi örgütleme gibi işlerle uğraşır. Uyuşturucu madde ve dost ilişkisi uzun yıllardır süregelmektedir. Uyuşturucuları fahişelerin de kullanması dostiann işine yaramaktadır. Böylece kadın hem kendisine daha bağımlı hale gelmekte, hemde uyuşan bilinci ile onu denetlemek kolaylaşmaktadır. Ayrıca yasa dışı kürtajları sağlamak, fahişenin zengin müşterilerine şantaj yapmak da dostun çalışma alanı içerisindedir.
Son zamanlarda gelişmiş Batı toplum­larında genç erkek fahişeleri çalıştıran dostlar popüler olmuştur. Bu genç erkekler çoğunlukla evlerinden kaçmışlardır. Çoğu zaman dost, bu gence uyuşturucu maddele­ri tanıtır ve bağımlı hale gelmesi için çabalar. Ondan sonra artık uyuşturucu için para bulma kaygısı ile işten ayrılamayaca­ğından emindir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Uzamsallaştırma