DÜNYA NÜFUSU

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

NÜFUS
Dünya nüfusu bugün 2.600 milyonun üze* rindedir. Nüfus, özellikle Asya'da, hâlâ hızla artmaktadır. Öyle ki, yüzyılımızın sonunda 6.300 milyonu aşacağı hesaplanmaktadır. Tıp bilimindeki ilerlemeler, sağlık koşullarının düzel­mesi, büyük teknik gelişmeler, XVII. yüzyılda Avrupa nüfusunun hızla artmasına yol açmıştır. Avrupa nüfusu 1650 ile 1900 yıllan arasında tam dört kat artmıştır. Ancak, 1900 yılından sonra Avrupa'da nüfus artışı hızla düşmeye yüz tutmuştur. Buna karşın, Asya, Afrika ve Latin Amerîka'daki geri kalmış ülkelerde "nüfus patlaması" denilen büyük nüfus artışları gö­rülmüştür.
Dünya nüfusunun çoğu yeryüzündeki belli yerlerde toplanmıştır. Bu yerleşme bölgeleri genellikle toprağın verimli, iklimin kolay yaşa­maya elverişli olduğu yerlerdir. İnsanlar dün­yanın her yerine eşit biçimde dağılmış olsa­lardı, kilometrekareye yaklaşık 19 kişi düşer­di. Dünya nüfusunun en yoğun olduğu böl­geler batı Avrupa, A.B.D., Nil Vadisi, Hindis­tan, Cava, Çin ve Japonyadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinin Yapı ve Ahenk Yönü