Düşünce Ulamları ve Dil Ulamları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Düşünce Ulamları ve Dil Ulamları
Benveniste, bu bölümde dil ve düşünce ilişkisini incelemiştir. Aristo’nun oluşturduğu ulamların aslında Yunancada bulunan ulamlar, başka bir deyişle Yunancanın kavramsal bir izdüşüm olduğunu, evrensel nitelik taşımadığını vurgulamıştır. Düşüncenin gelişiminin dilin öz niteliğinden çok, insanların yeteneklerine ve toplumun düzenlenişine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Benveniste, bu bölümde Togo’da konuşulan Ewe dilinden bazı kelimeler ile Fransızca bazı kelimeleri karşılaştırır, aralarında dil-düşünce ilişkisini inceler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Uzamsallaştırma