düşünceyi geliştirme yolları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. Güneş ovaya albildiğince sıcaklık yayıyordu.Etraf o kadar aydınlıktı ki
insanın gözlerini rahatsız ediyordu.İşin en garip tarafı,bu göz
alabildiğince büyük ovadatek bir yeşilliğim olmamasıydı.bırakın yeeşilliği
bir damla su bile yoktu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A)Tartışma B)Benzetme C)Karşılaştırma
D)Betimleme E)Örneklendirme

2. Avrupa’da resim son zamanlara kadar tiyatro,şiir,heykel gibi
“temsili” diyebileceğimiz sanatla arasında bulunmaktaydı.Temsili sanatlar
gerçeğe az çok uymak zorundadır. Bu sanatlarda açık veya kapalı model
vardır,yani eser mutlaka bir şeyin ifadesidir.Oysa müzik,mimari ve süsleme
sanatlarında model yoktur.Bir senfoni veya bir cami ,dış alemde hiçbir şeyi
karşılamaz,doğayı taklit etmez.Bunlar tam anlamıyla yaratıcı olan
sanatlardır.Temsili sanatlar,Pascal’ın dediği gibi,suretin suretini yaparak
nesnenin yapısını taklit etmekten öteye geçemez.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden
yararlanılmamıştır?
A)Tanık göstermeden B)Öykülemeden C)Karşılaştırmadan
D)Tartışmacı anlatımdan E)Açıklamadan
3. Sanatı ve sanatçıyı öğretici olarak görmek santı ve sanatçıyı
anlamamaktır.Sanat,insanlara bir şeyler öğretiyorsa insanları yönlendirmiş
olur.Güdülenmiş bir sanatçı istediğini ortaya koyamayacağı için yaptığı iş
kurmaca bir eser oluşturmaktan başka bir şey değildir.Santçı içinden geleni
istediği gibi anlatır,bunda da hiçbir kaygı taşımaz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A)Tartışma B)Öyküleme C)Karşılaştırma D)örnekleme E)Betimleme

4. Hayat,elindeki değerlerin kıymetini bilmektir.Hayat,hızla akıp giden bir
akarsuda yaşamak için çırpınan insandır.Hayat,bir çocuğun bayırlarda
koşarkeniçindeki mutlulktur ya da yeni aldığı bisiklete binme
merakıdır.Hayat,çaldıkça efkarlanan bir kemancının kemanındaki
hüzündür.Hayat,yazdığı romanına nokta koymayı istemeyen yazardır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A)Öyküleme B)Karşılaştırma C)Örnekleme D)Betimleme E)Tanımlama

5. Roman yazdığım dönemler ,yzacaklarım beni rahat bırakmaz.Kendimi eve
attığımda yemek falan umrumda değildir.Hızla bir şeyler atıştırır,üstümü
değiştirip odma çekilirim.Masada yazma alışkanlığı edinemedim.Kanepede
oturarak,çizgisiz deftere,ince uçlu siyah tükenmez kalemle yazarım.Bu
anlarda müziksiz de yapamam.Tabi bi de çay keyfim…
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmuştur?
A)Tanımlama B)Betimleme C)Öyküleme D)Tartışma E)Örnekleme

6.Kompartmansız,topluca oturulan bi vagona
binmişlerdi.Bazılarının ailece doluştuğu kalabalık ,kirli bir vagondu.Tuhaf
bir koku kaplamıştı ortalığı.Çoğunun ayağı çıplak olan bir grup çocuk vagon
içinde koşarken,kümeleşip aralarındA sohbete dalan kadınlar
geçimsıkıntısından,evlenmelerden, boşanmalardan,ölümlerden söz
ediyorlardı.Yolculukları uzun süreceği için gerekli her şeyi almışlardı
yanlarına.Zarife ve eşi,kendi dertleri içinde,kısa bir süre için onlra
katılmışlardı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde
verilenlerden yararlanılmıştır?
A)Açıklama-betimleme BKarşılaştırma-tartışma C)Tanımlama-
açıklama D)Öyküleme-betimleme E)Karşılaştırma-betimleme

7. Her ulusun,edebiyatını imgeleyen büyük bir sanatçısı vardır.İngilizlerin
Shakespeare’i İspanyolların Cervantes’i,İtalyanların Dante’si,Almanların
Goethe’si gibi.Ya Fransızların? ”Fransa’nın en büyük şairi kimdir diye Andre
Gide’e sorarlar.”Ne yazık ki Hugo.”der.Bu cevap ,Hugo’nun şiiri hakkında
Gide’in eleştirisini ifade ederken,Hugo’nun ağırlığını da belirtir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmamıştır?
A)Öznel düşünceye B)Alıntılamaya C)Karşılaştırmaya D)Benzetmeye
E)Örneklemeye

8. Yazın ürünlerimizin temel dayanaklarından biri de toplumsal
hayattır.Sosyal bozukluklar,ekonomik çatışmalar bir şekilde edebiyata
yansımıştır.Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam”ı,Oğuz Atay’ın
“Tutunamayanlar”ı,savaş sonrası ideolojik yokluğun farklı seviyelerdeki
bireysel arayışlarıdır.Türk romanında yıllardır devam eden Doğu-Batı
problemi de temelde elbette bir medeniyet çatışmasına dayanır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde
verilenlerden yararlanılmıştır?
A)Açıklama-öyküleme B)Öyküleme-karşılaştırma
C)Açıklama-karşılaştırma D)Açıklama-tanımlama E)Öyküleme-örnekleme

9. Attila İlhan’ın şiir yazmaya başladığı kırklı yıllara,daha çok
Garip şiirinin gölgesinde girer Türk şiiri..Garip şiiri,Türk şiirinde köklü
bir değişim gerçekleştirmiştir.Dönemin diğer bazı şairlerini de etkileyen bu
akımın temsilcileri O.Veli,M.Cevdet ve O.Rıfat’tır.Bu akım şiirde
sanata,kafiye ve imja karşıdır.Kendisine hedef aldğı kitle de işçi
kitlesidir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A)Tanık gösterme B)Tartışma C)Öyküleme D)Betimleme E)Açıklama

10. Bilim adamının amacı ,nasıl ki herhangi dini veya ahlaki endişenin
dışında bilimsel gerçeği aramaksa,romanı bilimsel temele oturtmak isteyen
natüralist romancının amacı da,belli çevrede yaşayan kişilerin hayatını adım
adım izlemektir.Zola’ya göre : “Hayata yaramadığı için azota kızan ve
yaradığı için oksijene sevgi besleyen bir kimyacı düşünülemez.” Aynı şekilde
düşkünlük karşısında öfkelenen ,erdem karşısında sevinen bir romancı
tasavvur edilemez.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden
yararlanılmamıştır?

A)Tanımlamadan B)Karşılaştırmadan C)Alıntı yapmadan D)Tanık
göstermeden E)Açıklayıcı anlatımdan

11. Son yıllarda dikkat ettiniz mi bilmem,edebiyttan,sanattan ve okumaktan
ne kadar uzaklaştık.Mutluluğu çağımızın hastalığı olan maddede aramaya
başladık.”Kimimizi cüzdanındaki banknotlar,kimimizi altına sürülen koltuklar
çıldırtıyor.” diyen Can Dündar’a hak vermemek elde değil.Unutmuşuz bir
uçurtmanın bize verdiği zevki,ilk aşkımızı,çocukluk
oyunlarımızı,dostluklarımızı,kısaca hayattan zevk almayı unutmuşuz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A)Tanımlama B)Betimleme C)Benzetme D)Tanık gösterme
E)Kişileştirme

12. Sağ tarafta köprünün yanında değirmenin güneşle parıldayan su
damlalarının yaldızladığı kanatları dönüyor,sol tarafta ceviz ağaçları
arasında koyu kırmızı kiremitlerle örtülmüş yapıların üzerinden mavi dumnlar
çıkıyordu.Ördekler birbirinin arkasından çayın akışının takip ederken ara
ara sevinç nağmeleri çıkarıyo,öteden horozlar düdük gibi sesleriyle onlara
cevap veriyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden
yararlanılmamıştır?
A)Betimlemeden B)Benzetmeden C)Görsel ögelerden D)İşitsel
ögelerden E)Örneklemeden

13. Zamanın birinde çok mutsuz bir kral varmış.Hayal
edebileceğiniz her şeye sahipmiş.Bin bir odalı,yemyeşil bahçeli sırça bir
saray,emrinde yüzlerce uşak…Kral sonunda mutsuzluğunun çözümünü bulmak
için bilge bir adama danışmış.Bilge adam: “Ülkedeki en mutlu adamı bul ve
gömleğini üç gün giy.” demiş.Sonunda ülkenin en mutlu adamı bulunmuş;fakat
kral görmüş ki ülkenin en mutlu adamının bir gömleği bile yokmuş.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
başvurulmamıştır?
A)Öykülemeye B)Kişileştirmeye C)Karşılaştırmaya D)Betimlemeye
E)Abartmaya

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATININ OLUŞUMU