EDEBİYAT ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki cümleleri "doğru – yanlış (D/Y)" olarak değerlendiriniz.

İlahiler genellikle koşma ve semai nazım şekliyle, hece ölçüsüyle ve dörtlükler hâlinde söylenir.

Horasan'da yaşayan ve tasavvuf düşüncesini hikmet adını verdiği şiirlerle etrafındakilere anlatan Ahmet Yesevi'nin açtığı tasavvuf çığırı, yetiştirdiği dervişlerle Anadolu'ya da yayılmıştır.

Şekil ve içerik olarak ilahilere benzeyen sathiye, aslında ilahinin Bektaşilerdeki ismidir.

î Emre, Tekke edebiyatı, nefeslerde, Aziz İd Hüdai, Marifetname, ilahi, tasavvuf, İbrahim Hakkı, İlahiname" kavramlarını cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

Allah ve Hz. Muhammed sevgisini işleyen, Allah'ın büyüklüğünü, rahmetini ve güzelliğini aktaran şiirlere "…………………………." adı verilir.

Dinî-Tasavvufi Türk Halk şiirinin Anadolu'daki öncüsü olan……………………….'nin ilahileri geniş halk kitleleri tarafından sevilerek okunup dinlenmiştir.

Sade bir Türkçeyle yazılan………………….daha çok Peygamberimiz ve Hz. Ali'ye övgüler işlenir.

Bektaşi şairlerinin söylediği şiirlere kutsal bir esinle söylendiğine inanıldığı için nefes adı verilmistir.

Kaygusuz Abdal, aruzla yazdığı şiirlerinde Nesimi'nin ve Fuzuli'nin, heceyle yazdıklarında ise Yunus Emre'nin etkisi altında kalmıştır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, şiirlerini hece ölçüsüyle ve yalın bir dille söylemiştir. Şiirleri, özellikle Bektaşi çevrelerinde büyük ilgi görmüştür.

Aruz ve hece ölçüsüyle tasavvuf konularını işleyen Niyazi Mısri, Fuzuli ve Yunus Emre'nin etkisinde şiirler yazmıştır. Niyazi Mısri Divanı isimli bir eseri vardır.

Asıl adı Haydar olan Kaygusuz Abdal, 15. yüyzılda yaşamıştır. ………………………., 15. yüzyıldan itibaren yesevilik, bektaşilik, mevlevilik gibi tarikatların etkisiyle Anadolu'ya yayılmıştır.

18. yüzyılın tanınmış tasavvuf âlimlerinden olan……………….., Erzurum'da doğmuş. Siirt'e gidip İsmail Fakirullah'a bağlanmıştır. Arabistan ve Mısır'ı dolaşmıştır.

Tasavvuf düşüncesi çerçevesinde verilen eserlerin oluşturduğu edebiyata "………………….." denir.

16. yüzyıl Tekke şairlerinden olan ……………………Edirne, Şam ve Mısır'ı dolaşmıştır. Bursa'da müderrislik görevinde bulunmuştur.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, şiirlerini"……………….." adı eserinde; çağının farklı sahalardaki bilgilerini ise "…………………….." adlı eserinde bir araya getirmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT FERMANININ İLANI