Edebiyat Test Soruları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. Dinî-tasawufi Türk şiiri nazım şeklidir. Bu şiirler, ilahi hikmetleri ve sırları, tasavvuf! anlayış ve görüşleri dile getiren, herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah'ı ve peygamberi öven, Allah'ın büyüklüğünü, rahmetini ve güzelliğini aktaran şiirlerdir. Bu tür şiirler genellikle dinî törenlerde, meclislerde, medreselerde ve tekkelerde kendine has bir ezgi ve makamla okunup söylenir,

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi                      
B) Nutuk
D) Kaside
C) Devriye
E) Mesnevi

2.
Bektaşi tarikatından olan tekke ozanlarının ayinlerde, meclislerde tarikatlarıyla ilgili temaları, ezgiyle okudukları, koşma biçimindeki şiirlere — adı verilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?    

A) semai
B) nefes
C) ilahi
D) sathiye
E) varsağı

3. 1541 yılında Şereflikoçhisar'da doğan —, medrese eğitimi için İstanbul'a gelmiştir. Edirne, Mısır, Şam ve Bursa'da Kadılık ve Müderrislik yapmıştır. Sohbetleri, şiirleri, vaaz ve nasihatleri halka yol göstermiştir. Devrindeki padişahların, saygısını kazanmıştır. 1628 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Tekke edebiyatının önemli temsilcilerinden sayılan şair aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Manzum ve mensur birçok eser vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Niyazi Mısri                      
B) Yunus Emere
C) Kaygusuz Abdal              
D) Hacı Bayramı Veli
E) Aziz Mahmut Hüdai

4. Dinî-tasavvufi Türk edebiyatında, pirlerin ve mürşitlerin tarikata yeni giren dervişlere, tarikatın derecelerini, adabını öğretmek için söylenmiş şiirlerdir.      

Yukarıda tanıtılan Dini-Tasavvufi Türk edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nutuk
B) İlahi
C) Nefes
D) Semai
E) Devriye

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DEYİMLER