ESKİ MISIR

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ESKİ MISIR
İnsanoğlunun bildiği en eski uygarlıklardan biri Nil Vadisi'nde başladı ve gelişti. Göçebe ka­bileler gelip bu büyük ırmağın yakalarında yerleş­tiler. Nil Irmağı bunların hayat kaynağıydı. Her yıl güneydeki dağlara bol yağmur yağıyor, bu da ırmağın yükselip taşmasına yol açıyordu. Taş­kınlar sırasında ırmak çevresindeki köyler su altında kalıyordu. Ekimde ırmak yatışıp sular çekilince, su altında kalan topraklar kara bir ça­mur tabakası ile örtülüyordu. Nil vadisine gelip yerleşen göçebe kabileler bu verimli topraklarda tarım yapmaya başladılar. Buğday, arpa gibi ta­hıllar yetiştiriyorlardı. Bu ilk yerleşmelerden dünyanın en parlak ve büyük uygarlıklarından biri doğdu. Bu arada Mısır birçok istilâya uğradı. Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra ise ülke Araplar'm eline geçti.
Nil vadisindeki dağınık köyleri M.Ö. 3000 yıllarında Menes birleştirdi. Sonra da kendisini Mısır'ın ilk firavunu ilân etti. İlk firavunlar ül­keyi mutlak bir hâkimiyetle yönettiler. Bütün siyasal, toplumsal ve dinsel güçler firavunda top­lanmıştı. Birbiri ardısıra gelen sülâleler (hüküm­dar aileleri) sonunda firavunların kudreti giderek azaldı. Artık gerçek yetkileri kalmadığı halde, bunlar sözde birer hükümdar olarak gene de ül­kenin başında kaldılar.
Eski Mısırlılar ölümle aşırı derecede ilgilenir­lerdi. Ölülerini mumyalayarak oymalarla süslü tabutlara koyarlardı. Ölen kişinin dünyadaki ki­şisel eşyalarını da mezarına yerleştirirlerdi. Çün­kü ölünün öbür dünyada da bunlara ihtiyacı ol­duğuna inanırlardı. Mısır'da hüküm süren kuru iklim sayesinde, mezarlardaki bu eşyaların çoğu bozulmadan koranabilmiştir.
Mısırlılar aynı zamanda resimli bir yazı da icat etmişlerdi ki buna "hiyeroglif" denir. Hi­yeroglif daha çok kutsal amaçlar için kullanılırdı. Ancak zamanla bu yazıdan günlük işlerde yararlanüan başka bir yazı türü türedi ki buna da "hiyeratik" adı verilir. Bu yeni yazı türünde 700-800 çeşit simge bulunuyordu. 1799'da Reşit Taşı (Rosetta Stone)'nın bulunmasıyla eski Mısır yazısının çözümlenmesi kabil oldu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
NEDEN-SONUÇ İLİŞKİLİ CÜMLE