ESKİ YUNANİSTAN

13 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ESKİ YUNANİSTAN
Yunanistan birçok kavimin istilâsına uğra­mıştır. Bunlar ülkeye yerleşerek yerli halkla kay­naşmış ve Yunan dilini benimsemişlerdir. Minos-lar, Akhalar ve Dorlar bu kavimlerin başında ge­lir. M.Ö. 1500 yıllarında hem Yunanistan'da, hem de Küçük Asya'da yunanca konuşan insan­ların kurduğu siteler gelişmeye başladı.
Bu dağlık ülkedeki ulaşım zorluğu yüzünden, zamanla ayrı ayrı site devletleri gelişti. Yunanca-da site-devletinin karşılığı "polis"tir. "Politika" kelimesi de bu kelimeden türemiştir.
M.Ö. XV. yüzyılda Yunan site devletleri Pers İmparatorluğu ile uzun süren bir savaşa girdiler. Yunanlılar bu savaşlardan zaferle çıktı. Pers İm­paratorlu ğu'nun çökmesinden sonra Yunan kültüründe harikulade bir ilerleme oldu.- Bu ge­lişme en çok Atina'da kendini gösterdi. M.Ö. 447-432 yılları arasında Atina'da Akropolis'te Partenon kuruldu. Partenon oranları kusursuz bir tapınaktı.
Yunan site devletleri hiçbir zaman barış içinde yaşamayı öğrenemediler. Savaşlar, Make­donya Kralı Filip, Teb ve Atina'yı yenip M.Ö. 338'de Yunanistan'ı birleştirinceye kadar sürdü.
Filip'ten sonra oğlu Büyük İskender birbiri ardısıra büyük fetihlere girişti. Onüç yıl gibi kısa­cık bir zaman içinde, doğuda Hindistan'a kadar dayanan büyük bir imparatorluk kurdu. İskender M.Ö. 323 yılında, daha 33 yaşındayken öldü. Onun ölümüyle kurduğu büyük imparatorluk, kurulduğundan da daha büyük bir hızla çöktü.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dilin Yapısı ve Toplumun Yapısı