Etkinlik Çalışmaları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

AŞAĞIDAKİ VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU PARANTEZ İÇERİSİNDE (D) VEYA (Y) YAZARAK BELİRTİNİZ.

 

1-(D) İnsanları birbirleriyle anlaştıran dil, aynı zamanda kültürün biricik aynasıdır. Kültürün inceliği, derinliği, tarihi gelişmesi dile yansır. Dilden bir kavramın silinmesi, kültürden bir damarın koptuğunu gösterir.
2- (D) Dil, millî kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddî-manevî kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkâr kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin… İzlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar.
3- (Y) Kültür, tek başına bir milletin değerlerini geleceğe taşıma yeterli bir araçtır.

4- (D) Bir toplumu ulus yapan ögelerin en önemlilerinden biri de dildir. Bu bakımdan dil, bir toplumun en değerli yapı taşlarındandır. Çünkü toplumların kültür ve uygarlığı, dildeki gelişmişliği ile değerlendirilir.

5-(D) Dil kültürün temeli olduğuna göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültür kavramına girer. Sabahtan akşama kadar evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde konuşan halk, farkında olmadan dil tarlasını eker, biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının sebebi, günlük hayata çok yakın olmasıdır. 

6- (Y) Dil, toplumun fertlerini birbirine bağlar; ancak toplumlara millet olma bilinci vermez.
7 (D) Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medenî milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir. Dile bu gözle bakılırsa mânâ kazanır.
8- (D) Kültür, insanların topluluk, millet halinde yaşarken tarih boyunca oluşturdukları yaşam biçimlerinin, maddi ve manevi değerlerinin bütünüdür.
9- (Y) Dilin insanlar üzerinde psikolojik etkisi yoktur. Sadece dilin, insanları bir arada tutma etkisi vardır.

10- (D) Dilimiz coğrafi ve tarihi bakımdan övünülecek boyutlara sahipti. Viyana’dan Çin Seddi’ne giden seyyah, coğrafyanın getirdiği derinlikleri duya duya dilimizle bu geniş bölgede herkesle anlaşabilirdi. Tarihi yönden de aynı zenginliği ihtiva ediyor, nesiller arasında kültür bütünlüğünü sağlıyordu.

11- (D) Dil, millet  için, millî benliğin, millî anıların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddî ve manevî değerlerin, buluş ve yaratışların ortak hazinesidir.

12- (D) Dil, millet denilen toplumun en önemli sosyal varlığıdır. Millî kültürün ilk ve en önemli unsurudur. Kültür değerlerinin çoğu dille ifade edilir; dille ifadesini bulur. 

13- (Y) Dillerdeki kurallar dilden dile değişmez, diller kendi içerisinde bir bütündür.

14-  (D) Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur. Fakat  dil doğuştan bilinmez.

15- (D) Milletin yaşantısının büyük bir kısmı nasıl geçmişte yatmaktaysa, kültürün kökü de tarihin derinliklerinde yatmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Eleştiri