Evrim

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Evrim, bütün organizmaların sürekli olarak biçim, fiz­yoloji ve davranışlarını değiştiren doğal süreci açıkla­mak için ortaya atılmış kuram. 1859'da Charles Darwin, yapay ayıklanma, coğrafi çeşitlilik, embriyobilim, sınıf­landırma, paleontoloji verilerini biraraya getirerek, bütün bunlann ayn ayrı yaradılışı değil, türlerin evrim yoluyla geliştiğini kanıtladığını ileri süren kuramını açıklamış, aynca, evrimin neden gerçekleştiğini açıkla­yan doğal ayıklanma kuramım da geliştirmiştir. Darwin'den önceki, Lamarck, vb. bazı biyoloji bilginleri­nin de benzer yönde görüşler geliştirmiş olduklan evrim kuramı, günümüzde kanıtlarla desteklenmekte, biyoloji uzmanlannm büyük bölümü tarafından benimsenmek­tedir.
Evrim sürecinin bazı aynntılan günümüzde bilin­mekte, yeryüzünde yaşamın 3,5 milyar yıl kadar önce başladığı, gezegenimizdeki canlılann tümünün tek bir türden çoğalarak geliştiği düşünülmektedir. Başlan­gıçta birhücreli olan organizmalar, bu evrim süreci boyunca gelişerek, günümüzden 700 milyon yıl önceçok-hücreli organizmalara dönüşmüşler, solucanlar, eklem­bacaklılar ve yumuşakçalar gibi başlıca hayvan öbeklerinin çoğu 600 milyon yıl kadar önce günümüz­deki memeliler ve maymunlarsa ancak dinozorlann soyu tükendikten sonra, yani 60 milyon yıl kadar önce ortaya çıkmışlardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.