FENER KULELERİ VE FENER GEMİLERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

FENER KULELERİ VE FENER GEMİLERİ
Kıyıya yakın yol alan bir gemiyi gündüz aydınlı-. ğında yönetmek bile yeterince zor bir iştir. Karanlıkta, ya da siste ise bu iş enikonu tehlikelidir. Bu tehlikeyi önlemek amacıyla limanlarda, burunlarda, kjyıdan açık­taki kayalıklarda fener kuleleri yapılmıştır.
Fener kuleleri geneliikie yüksek, silindir biçimi ku­lelerdir. Tepelerinde durağan, ya da bir parlayıp bir sö­nen bir ışık vardır. Elbet siste ışık pek işe yaramaz. Bun­dan dolayı, çoğu fener kulelerinde ayrıca sis düdükleri ve radyo sinyalleri gönderen radyo vericileri bulunur.
Fener kuleler! saçtıkları ışığın ya da verdikleri sin­yallerin çeşidine göre sınıflandırılabilir. En çok rastla­nan, belli aralıklarla bir yanıp bîr sönen fenerierdir. Her fener kulesinin kendine özgü bir ışık sistemi vardır, öyle ki, gemicilerin hemen dikkatini çeker.
Fener kulesindeki ışık bir lâmba ve mercekle sağ­lanır. Merceklerden meydana gelmiş olan b^i optik sis­tem ışığı parlak bir ışın biçiminde bir yere toplar. Lâm­ba ile optik sistem cam ve çelikten yapılmış bir odada bulunur. Çoğu fener kulelerinde, optik sistem lâmbanın çevresinde döndürülerek, parlak bîr ışık elde edilir. Fe­nerlerde kullanılan lâmbalar ya elektrikle,ya da asetilen gazıyla çalışır.
Denizcilik açısından tehlikeli yerlerde fener kule­leri dikmek her zaman elverişli olmayabilir. Bu gibi durumlarda, fener kulesi yerine fener gemileri kullanı­lır. Bunlar sığ kumlukların, gemi enkazlarının ve daha başka engellerin bulunduğu yerlere demirlenir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARAGRAFIN GELİŞME CÜMLELERİ