Fiziksel Çevre

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

FİZİKSEL ÇEVRE

Doğadaki bütün canlıların gelişmesi ve yaşaması  için belirli bir fiziksel ve kimyasal koşullar gereklidir.Ekoloji biliminde cansız ögeleri kapsayan fiziksel çevre faktörleri;Güneş ışınımı.+Sıcaklık.+Su ve Toprak.                                               

1.GÜNEŞ IŞINIMI

Güneşin, çevresine yaydığı enerjiye güneş ışınımı adı verilir.Bu ışınların bir kısmı atmosferde süzüldükten sonra dünyaya gelir.Güneş ışınları canlılar için sıcaklık ve aydınlık kaynağı olurken fotosentez ve madde döngülerinin de gerçekleşmesini sağlar.Farklı özellikler gösteren ışınlar dalga boyu 120-5000 milimikron arasında olan elektromanyetik dalgalardır ve dalga boylarına göre 3'e bölüme ayrılır.

Mor ve ötesi:120-400 milimikron dalga boyundadır,gözle görülmez,ozon tabakasının engellenmesiyle %2’si dünyaya ulaşır,bitkilerde bazı kimyasal reaksiyonlar için aktif rol oynar.                                                                                                              Görünen ışınlar:400-760 milimikron dalga boyundadır,göle görülür,güneş enerjisinin %40-60’ını oluşturur,bitki gelişimi için önemlidir.

Kızıl ötesi ışınlar:760-3000 milimikron dalga boyundadır,gözle görülmez, ısı enerji kaynağıdır, biyolojik bakımdan canlılar için önemlidir.

2.SICAKLIK Güneşten gelen ışınlar atmosferdeki katı,sıvı ve ga moleküllerini etkileyerek yeryüzündeki cisimlere sıcaklık verir.Ancak Dünyanın şekli geoit olduğundan her yerine eşit miktarda güneş ışını ulaşmaz.                                                                                  Sıcaklık ile ve cansız çevre arasında karşılıklı etkileşimler vardır.Bu etkileşimlere ;ormanların bulunduğu ortamın sıcaklığını değiştirebilmesi ve bazı kuş türlerinin göç etmesi örnek olarak verilebilir.

3.SU Bütün canlıların yapısında bulunan su,onların yaşamlarını sürdüre bilmesi için çok önemlidir.Yeryüzünün %71’ini kaplayan suyun %98’i sıvı,kalanı katı ve gaz halindedir.Ayrıca suyun;sıcaklık,tuzluluk derecesi,durgun veya akarsu olması gibi özellikleri,canlıların yeryüzündeki yayılış alanlarını da belirler.Su gerek bitkilerin beslenmesi,gerekse toprakta bulunan katılar üstündeki etkileri bakımından taşınması fiziksel özelliklerin gelişmesi toprak için çok önemli bir maddedir.Suyun tutulması ve dolaşımı bir topraktan öbürüne toprağın dokusu ve gözeneklilikle geçirgenliği belirleyen yapısına bağlı olarak değişir.Dolaşım olanaklarına göre iki tür su vardır:küçük gözeneklerde sıkıca tutulan kılcal su ve yerçekimiyle aşağıya inen serbest su.Serbest su,bir sızma yada akaçlama suyu türüdür.Toprakta bulunan suyun yalnızca bir bölümü kökler tarafından emilir.Sürekli kuruma noktasında ,toprak bitkiye su vermez.

4.TOPRAK Canlı türlerinin büyük bir kısmının yaşam alanı olan toprak,hava ve su ile birlikte cansız,doğal bir kaynaktır.Toprak,ana kayaların fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda parçalanıp ayrışmasıyla oluşur.Bu nedenle ana kaya,arazi şekli,canlı varlıklar ve zaman,oluşan toprağın özelliklerini belirler.Toprak oluşum nedenlerine göre katmanlar halinde bulunur.Gerçek toprakta mineral toprakla karışan humus ve yağış suları ile taşınarak gelen maddeler bulunur.En üst katman olan organik katman ise mineral toprağın üstünde,kısmen veya tamamen parçalanıp ayrışan bitkisel ve hayvansal artıklardan oluşur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ADLARIN DURUM EKLERİYLE ÇEKİMİ