FOTOSENTEZ SONRASI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Güneş enerjisinin, fotosentezle kimyasal enerji şek­linde bağlanmasının somut kanıtı, bitkilerin bünyesin­de oluşan organik maddelerdir. Şurası gerçektir ki, bu maddeler, ya doğrudan doğruya veya çeşitli işlemler­den geçirilerek, gıda, giyecek ve yakıt olarak kullanı­lır duruma getirilmektedir. Üretilen ve dönüştürülen bu organik maddeler ile atık ve artık organik maddeler, kısa sürede yinelenebilir bazı enerjilere çevrilebildiği gibi, çok uzun sürede fosil yakıtlara da dönüşebilmek­tedir. Bunlardan da, teknik ve biyoteknik yöntemlerle diğer yakıtlar ya da yakıt dışı ürünler elde edilebilmek­tedir. Uygulamada, bu amaçlara dönük olarak geliş­tirilmiş olan çeşitli enerji teknolojilerinden yararlanılmak­tadır.         

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.