Geçişme

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Geçişme, molekül yoğunlukları farklı iki sıvı ya da iki ♦ çözeltinin, çözücünün geçmesine olanak veren ama çözü­nen maddeyi tutan yarı geçirgen bir zarla (sözgelimi hücre zarı) ayrılmış olduğu zaman gerçekleşen yayınma olayı. Süzgeç gibi davranan zar, küçük moleküllerin kolayca geçmelerine olanak verirken büyük molekülle- : rin geçişini engeller. Yoğunluğu daha az olan yandaki sıvı moleküllerinin, yoğunluğu yüksek yana geçmeleri zarın iki yanındaki yoğunlukların dengelenmesine yar­dımcı olur: Geçişme dengesi. Geçişme, hayvan ve bitki­lerde gerçekleşen birçok doğal olayda büyük önem taşır: Kandaki alyuvarlar arı suya konulacak olursa, su hücre çeperinden alyuvarın içine dolarak hücrenin şişmesine ve patlamasına yol açar. Bitkilerin köklerinin suyu emmesi ve böbreklerde sidik oluşumu da geçişme olayı sayesinde gerçekleşir. Bitki hücrelerinin şişliği, hücre zarının iki yanındaki basınç farkı yüzündendir: Yoğun­luğu yüksek olan hücrenin içine dolan su, şişmesine neden olur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.