Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu ile İlgili Sorular

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. Orta oyunu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Bazı tiplerin ağız, meslek ve yöresel özellikleri taklit edilir.

B)   Giriş, tekerleme, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur.

C)   Kavuklu ve Pişekâr oyunun en önemli kişileridir.

D)   Konu ve olay ana çizgileriyle belli olmakla beraber yazılı bir metin yoktur.

E)   İslamiyet öncesi sözlü gelenekte ortaya çıkmış ve 19. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir.

2. ………… 19. yüzyılda meydana gelmiş bir halk tiyatrosudur. Oyun birçok kahramanın katılımıyla açık bir alanda oynanır. Oyunda sahne, dört kanatlı bir paravandan meydana gelen "ev" ile iki kanatlı bir paravandan oluşan "dükkân"dan oluşur. Oyunda birkaç iskemle ile bir masa da dekor olarak kullanılır. Oyun, "giriş, tekerleme, fasıl ve bitiş" olmak üzere dört bölümden oluşur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Köy seyirlik oyunu          B) Meddah oyunu

C) Karagöz oyunu               D) Orta oyunu

E) Kukla oyunu                 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Halk Tiyatrosu'na ait türlerden biri değildir?

A) Meddah oyunu               B) Karagöz oyunu
C) Melodram                      D) Orta oyunu

           E) Köy seyirlik oyunları

4. Orta oyununda asıl konunun ortaya konulduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir? 
        .                      .

A) Giriş                          B) Mahavere                    C) Fasıl

D} Bitiş                          E) Sonuç

5. Kavuklu ve Pişekâr oyunun en önemli kişileridir. Bu iki temel kişinin yanında ayrıca ağız, meslek ve yöresel özellikleri taklit edilen Arap, Acem, Kayserili, Laz, Yahudi, Ermeni gibi tipler de vardır. Oyunun gülmece öğesi yanlış anlamalara, nüktelere ve gülünç hareketlere dayanır.

Bu parçada tanıtılan haik tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komedi                         B) Orta oyunu
C) Meddah oyunu               D) Karagöz oyunu
E) Köy seyirlik oyunu

Köy seyirlik oyunları, oyunun özelliğine ve mevsime göre kapalı veya açık yerlerde oynanır. Oyunlarda gerekli görülürse çok basit bir dekor fikrini veren malzemeler kullanılır. Duruma göre basit kostümlerden ve makyajdan da yararlanılır. Bu oyunlar sözlü geleneğe bağlıdır. Canlandırılan olay da genellikle köy hayatıyla bağlantılıdır.

6. Bu parçadan hareketle, köy seyirlik oyunuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)   Kapalı veya açık yerlerde oynandığı
B)   Bazı basit kostüm ve makyajlardan yararlanıldığı
C)  Anonim olduğu
D)  Yer yer dekor kullanıldı
E)   Köylüler tarafından yazılıp oynanan basit olaylara dayandığı


7. Köy seyirlik oyunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Eğlenmek amacıyla köylüler tarafından oynandığı
B)   Konularını köy yaşamının oluşturduğu
C)  Yazılı bir metinden hareketle canlandırıldığı
D)  Oyuncuların oyunu canlandırırken kendi becerilerini ve deneyimlerini kullandığı
E)   İçeriğinin ve yapısının yörelere göre farklılıklar gösterebildiği

8. —, halkın uzun kış aylarında düğünlerde, bayramlarda eğlenmek ve vakit geçirmek için icat ettikleri temsili oyunlardır. Canlandırılan olay genellikle köy yaşamıyla ilgilidir. Oyun, köylülerin içinden adı bilinen veya bilinmeyen gençlerle, orta yaşlılar tarafından temsil edilir. Yediden yetmişe köy halkı da bu oyunların seyircileridir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Orta oyunu
C) Meddah
B) Karagöz
D) Köy seyirlik oyunu
E) Trajedi

9. Bu oyun, genellikle kahvehane, köy meydanı gibi halkın topluca bulunduğu yerlerde oynanır. Her kesimden insan bu oyun seyircileridir. Olayları temsil eden kişi, seyircilerin rahatça görebileceği yüksek bir yere oturur. Eline aldığı bir mendil ve sopa ile oyunu canlandırmaya başlar, Bu basit malzemelerden değişik tipteki kişilerin kıyafetini göstermek, ağzını kapatarak seslerini taklit etmek, oyunu başlatmak ve değişik sesler çıkarmak için yararlanır.

Bu parçada tanıtılan halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta oyunu
C) Meddah
B) Karagöz
D) Köy seyirlik oyunu
E) Trajedi       

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
BETİMLEYİCİ ANLATIM