GERİBESLEME (FEEDBACK)

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Gündelik yaşamımızda geri­besleme olayını tenkit olarak kabul etmemiz mümkündür. iki çeşit tenkit vardır: Olumsuz tenkit, iltifatkâr tenkit. Olumsuz ten­kite negatif geribesleme, iltifatkâr tenkite pozitif geribesfeme dersek, konuya daha çabuk gireriz. Genel bir bakışla her iki tenki­tin de faydalı yanları olduğunu bili­yoruz; yeter ki, kişi, kıssadan hisse çıkarıp, kendine yarar temin etme yönlerini görebilsin. işyerlerinde "Memnuniyetinizi Dostlarınıza Şikâyetlerinizi Bize Söyleyin" sözü ile işyeri sahibi, ten­kite açık olduğunu, düzeltmek için çaba göstereceğini ifade ederek, neticede negatif tenkitten fayda el­de eder. Bu, bir "negatif geribes-leme"dir. iltifatkâr tenkit, her ne kadar ki­şiyi onurlandırıp, gayretini artırır ise de dozu kaçarsa fazla zarara ne­den olabilir (pozitif geribesleme). Genel benzetmelerden sonra, elektronikteki gerıbeslemeye gelelim. Geribesleme, pekçoğumuz ta­rafından sevimsiz bir konu olarak kabul edilir ise de fazla formül ve hesap işlemlerine girmeden, sizle­re sevimli yanlarını göstermek isti­yorum. Her ne kadar siz amatörler, tecrübesi yapılmış devre şemaların­dan istifade etmeniz doğal ise de, yapmış olduğumuz devreler üzerin­de bazı değişiklikleri gerçekleştir­mekle kıvanç duyacağınız kanısın­dayım Osilator devrelerinde pozitif ge­ribesleme, osilasyonun devamı için gereklidir. Yüksek bir dala asılı salıncağın salınımının devamı, uygun zaman­larda yapacağınız vuruşlar ile müm­kün olmaktadır (Osilasyon).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
AÇIKLAYICI METİN