Gıda

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

BİZİ ALDATANLAR SÖZÜMÜZ SİZE
Hey insanoğlu … Yalvaçların, filozofların, bu kara günü mü öğütlediler sana? Aç, oku onların de­diklerini; hangisi bu yaptığını buyurdu insana? Bir gök­ler ülkesiydi kurdukları onların da. insanlığa hürlüğü, yiğitliği öğütledilerdi. Işıklarla dolacaktı yeryüzü; hak-olacaktı, eşitlik olacaktı. Yalan kalkacaktı zamandan… O, bin yıllar, onbin yıllar sürmüş olan yalan… insanoğlu aldatılmayacaktı artık. Gerçek, doğru, birlik, sevgi, dirlik düzenlik olacaktı dünyada… Bu ilkeleri, hangi etkiyle bir solukta yok edersin? O hak, iyilik, güzellik ilkeleri­ni?.. En büyük yalanı sen dedin bize… Yalnız dünü, bugünü değil, yarınımıza da kıydın acımadan… Bak açtığın kanlı yol uzayıp gidiyor önümüzde… Gün gün­den nasıl çoğalıyor; gün günden yaman aldatıyorlar insancıkları. Hâlâ hak diyorlar, kardeşlik diyorlar, mut­luluk diyorlar, bolluk diyorlar; bilim, bilgelik, teknik di­yorlar. Kim var bilime, bilgiye karşı olan?.. Bilmek, kafamızın ışığı bizim, bilgelik yiğitliğimiz, insanlığımız…
Sefahattin BATU Varlık Sayı 637

Konumuz, her zaman olduğu gibi gıda. Ancak, esasa geçmeden önce yaptıkları ile yalanları ile aldat­maları ile bizlerin hayatıyla oynayan, yalnız bugünün değil geleceğin filizlerini de yok etmek isteyenlere ses­lenmek istiyorum. Unutmayın diyorum onlara; unut­mayın karşınızda bizler varız; karşınızda devletimiz var.
Sevgili Okuyucularım,
Konumuz gıda maddeleri. Bilindiği gibi gıda mad­delerinin kontrolünü yapan bir mekanizma var ve bu mekanizma, her'şeyden önce halk sağlığı açısından önemli. Yiyecek ve içeceklerimizde bulunabilen sağ­lığa zararlı maddelerin araştırılması, bu kontrolün ilk amacı. Sağlık yanında tüketicinin korunması, yani hal­kın aldatılmasının önlenmesi, amacın ikinci boyutu. Gı­da maddelerinin kontrolü yapılarak, tüketici, dolaysız korunmuş olmakta. Amacın üçüncü boyutu, millî eko­nomimiz açısından önemli. Eğer bu kontrol gerçekleş­mezse, başına buyruk kişilerin çıkaracakları kusurlu, bozuk ürünler, millî ekonomimizi kayıplara uğratacaktır. Amacın dördüncü boyutu, ihracat açısından önemli. Ülkemizin dünya standartlarına uygun kalitede üretim yapması ve bunu sürdürmesi gerekmektedir. Tabiidir ki, bu durum, kalite kontrol tekniklerini bilmek ve bu tekniklerden yararlanmakla gerçekleşir.
Bu durumlar karşısında konuyla ilgili bir takım ya­sal düzenlemeler söz konusudur. Kanun, tüzük, yö­netmelik gibi çeşitli mevzuata, çok iyi düzenlenmiş bir teşkilâta, yetişmiş personele gereksinim vardır. Ancak bütün bunların yanında, tüketicinin bilinçlenmesi de gerekmektedir. Beslenme sorunlarını inceleyecek olur­sak, halkın bu konuda yeterli bilince sahip olmadığını görürüz. Evet, beslenme konusundaki bilgiler, günden güne gelişme gösteriyor. Ne var ki, bu bilgiler, halka intikal ederken sekteye uğruyor. Kötü gelenek ve gö­renekler, gerçek olmayan inanışlar, birçok gıda mad­desinin tüketimine engel olurken, modern insanımız da, düzenli beslenme alışkanlığını kaybetmiş durum­da. Gıdaları beslenme değerine göre değil de lezzet, koku, renk gibi özelliklerine bakarak değerlendiriyor­lar. Dolayısıyla düzensiz beslenme alışkanlığı meydana geliyor. Bu arada ekonomik nedenler, nüfusun çoğal­masıyla artan işsizlik, fakirlik, insanları, lüzumlu gıda­ları satın almaktan yoksun bırakıyor. Bu durumda, bu aydan başlamak üzere, tüketicinin bilinçlendirilmesi ko­nusunda mesajlar aktaracağım.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KARŞIT ANLAM İLİŞKİLİ CÜMLE