Halit Ziya Uşaklıgil

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Halit Ziya Uşaklıgil (1866 -1945)

1867'de istanbul'da doğmuş, 1945'te yine aynı kentte ölmüştür, ilk eğitimini bu şehirde almış, babasının işlerinin bozulması üzerine, 1879'da izmir'e yerleşmişlerdir. Eğitimini İzmir'de tamamlamış, edebiyat yaşamı yine burada başlamıştır. Fransızcadan çeviriler yapmış, bir arkadaşıyla 1884'te Nevruz dergisini, 1886'da da Hizmet gazetesini çıkarmış, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı gibi ilk yapıtlarını burada vermiştir.

İstanbul'a geldiğinde 1896'da Edebiyat-ı Cedîde topluluğuna katılarak Servet-i Fünûn dergisinde kendine geniş ün sağlayan romanlarını yayımlamıştır. 1901-1908 arasında yazarlığa ara vermiş, II. Meşrutiyet döneminde yeniden yazmaya başlamış, bu arada, DarülFü-nûn'da estetik ve Batı edebiyatı dersleri vermiştir. Son yıllarını ise Yeşilköy'deki evinde anılarını yazarak geçirmiştir.

Servet-i Fünûn dergisinde yayımladığı "Mai ve Siyah" ile acemilik dönemini geride bırakan yazar, "Aşk-ı Memnu" ile ustalığını kanıtlar. Bu açıdan "Aşk-ı Memnu", ilk büyük Türk romanı kabul edilir. Romanın sağlam bir yapısı ve tekniği vardır.

Sanatçının, "Aşk-ı Memnu"yu yazdıktan sonra dil konusundaki görüşleri değişmiş, Edebiyat-ı Cedîde'nin yarattığı dili aşırı süslü, ağdalı ve yapay bulduğu için "Kırık Hayatlar"ı yalın bir dille yazmaya karar vermiştir. Daha sonraki yıllarda romanlarının yeni baskıları yapılırken de bunların dilini bir ölçüde yalınlaştırmak gereğini duymuştur.

Yazar, Edebiyat-ı Cedîde'nin sanat anlayışı doğrultusunda yeni bir dil oluşturmak için çaba göstermiş ve bunda da başarılı olmuştur. Osmanlıcada bile kullanılmayan Farsça ve Arapça sözcükler bularak, Turkçede olmayan kurallarla tamlamalar yaparak konuşulan dilden çok ayrı, süslü ve yapay bir sanat dili oluşturmuştur.

Romanları "Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Nesl-i Ahir"den oluşur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Nesnellik