HALK EDEBİYATI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki cümleleri "doğru – yanlış (D/Y)" olarak değerlendiriniz.

Halk hikâyelerinde anlatım tümüyle düz yazı şeklinde oluşturulmuştur.

Masallarda kahramanlar tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.

Halk hikâyelerindeki kahramanlar gerçekten uzak, olağanüstü özellikler barındıran kişilerdir.

Anonim olarak ortaya çıkan ve sözlü olarak dolaşan masatlar, sonradan yazıya geçirilmiştir.

Halk hikâyelerinde daha çok aşk ve kahramanlık konularını işlenmiştir.

Yazılı edebiyat ürünü olan masalların sonunda daima iyiler kazanır, kötüler kaybeder.

Halk hikâyeleri oluştukları çağın sosyal yapısını, kültürel özelliklerini anlatır.

Halk hikâyelerinde destansı öğeler yerini gerçek ve gerçeğe yakın olaylara bırakmıştır.

Masallarda yer ve zaman belirlidir. 10. ( ) Masal kahramanları olağanüstü özellikler taşır.

"Dede Korkut Hikâyeleri, halk hikâyesi, masal, döşeme, asıl masal, Keloğlan, yapma masallar, manzum, mensur, asıl hikâye, dua" kavramlarını cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

Destanlar ile modern hikâye arasında bir geçiş türü olarak kabul edilen, âşıklar tarafından saz eşliğinde anlatılan edebî eserlere "……………………………" denir.

………………………, halk hikâyelerinin İlk örneği olarak kabul edilmektedir.

TN Belli bir konuda, ders vermek amacıyla belli yazarlar tarafından oluşturulan masallara "………………." denir.

Halk hikâyeleri ……………….,………………………. ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.

Türk edebiyatında……………………., en tanınmış masal kahramanıdır.

Bütünüyle hayal ürünü olan, genellikle olağanüstü olaylara yer verilen maceraların anlatıldığı yazılara "……………………." denir.

Masallar döşeme, ……………………. ve dilek olmak üzere üç bölümden oluşur.

Halk hikâyeleri…………………ve söylenen uzun hikâyelerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ANLATIMA HAZIRLIK