HAVA DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL MEY­DANA GELİR

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

HAVA DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL MEY­DANA GELİR
Dünyanın değişik kesimleri güneşten değişik miktarlarda sıcaklık alır. Genel olarak diyebiliriz ki güneşten gelen sıcaklığın miktarı enlemlere göre değişir. Ekvator'dan uzaklaştıkça sıcaklık düşer. Kutuplara yakın bölgelerde, güneşten gelen ısı ve ışınlar Ekvator'a yakın bölgelerde-kine oranla daha geniş bir alana dağılır. Bunun nedeni Dünya'nıh eğimidir. Ayrıca kutuplara yakın bölgelerde güneş ışınları yere ulaşmadan önce daha kaim bir atmosfer tabakasında yol almak zorundadır.
Dünyanın her yerinin eşit ısınmaması, hava hareketlerine, yani rüzgârlara yol açar. Ekvator­daki sıcak hava kutuplara, kutuplardaki soğuk hava ise ekvatora doğru hareket eder. Öte yan­dan, dünyanın dönüşü de rüzgârları etkiler ve sap­tırır. Bu sapma Kuzey Yarıküre'de sağa, Güney Yarıküre'de sola doğrudur. Ancak bu düzgün rüz­gâr sistemi de, Dünya'nın bir kısmının kara, bir kısmının denizlerden meydana gelmiş olması do­layısıyla, karmaşık bir hale gelir. Karalar sular­dan daha çabuk ısınır ama, daha da çabuk soğur. Bu ise dünyanın çeşitli kesimlerinde basınç deği­şikliklerine yol açar. Dünya'nın Güneş çevresinde dönmesi sonucu mevsimler meydana gelir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Beğenme, Takdir Etme Anlatan Cümleler