Hz.Adem

27 Ekim 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Hz. ADEM
İslâm inancına göre, ilk insan ve ilk peygamberdir. Topraktan yaratıldı (Âl-İmran, 3/59). Allah, Hz. Âdem‘i yaratacağı zaman melekler O’na endişelerini belirttiler. “Yeryüzünü fesada verecek ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın” (2/30). Allah, Hz. Âdem‘i yarattıktan sonra O’na kainattaki varlıkların isimlerini ve isim verme tarzını yani varlıkların bilgisini öğretti. Sonra da meleklerden Adem’e secde etmelerini istedi. Melekler secde ettiler. İblis (şeytan) ise üstünlük gururuyla Allah’a karşı geldi ve secde etmedi. Kendisi ateşten yaratılmıştı. Bundan dolayı topraktan yaratılan Hz. Adem’den üstün olduğuna inanıyordu. Bu itaatsızlıktan dolayı Allah onu lanetledi ve rahmetinden uzaklaştırdı; o da Hz. Adem’e ve Ademoğullarına düşman oldu.

hz-adem

hz-adem

Meleklerin Hz. Adem‘e secde etmesi büyük mana taşır. Çünkü bu hareket, insanın varlık şuurunu yükseltir ve insanın isterse manen meleklerden üstün seviyeye çıkabileceğini gösterir. Nitekim Peygamberimiz (S.A.S.) insan olarak Mirac gecesinde Cebrail‘in de uşamadığı makamlara vardı. Cenâb-ı Hak, Hz. Havva‘yı, Hz. Âdem‘in sol kaburgasından yarattı ve O’na eş etti. İkisini de Cennet’e koydu.

Yasak ettiği ağacın meyvesinden Şeytanın telkini ile yemeleri üzerine Cennet’ten çıkardı. Biribirlerinden uzun zaman ayrı düştüler. İkisi de ağlayıp sızladılar; Allah’a yalvarıp affedil-melerini istediler (A’raf, 7/23). Allah onları affetti ve buluşturdu. Bütün insanlar Adem Babamızla, Havva Anamızın neslinden türediler. Cenâb-ı Hak da onların neslinden çeşitli kavimler ve milletler meydana getirdi.Allah, emirlerini Hz. Adem‘e 10 sahife (Suhûf) halinde gönderdi. Vefatından sonra peygamberlik oğullarından Hz. Şife geçti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KARŞILAŞTIRMA İLİŞKİLİ CÜMLELER