Peygamberimizin Sevgili Eşi Hz.Aişe Hayatı ve Kişiliği

29 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Hz. ÂİŞE (Ayşe) (613-678)
Peygamberimizin sevgili zevcesi (hanımı). Annesi Rûmân, babası Hz. Ebubekir‘dir. Hz. Hatice anamızın vefatı Peygamberimizi çok üzmüştü. Kendisine Âişe ile evlenmesi tavsiye edildi. O da Hz. Ebubekir’den istedi. Peygamberimiz kendisi ile Hicret’ten (622) yedi ay kadar sonra evlendi. Peygamberimiz vefat ettiği zaman Hz. Âişe 18 yaşında idi. O da müminlerin anası sayıldı. Bir çok siyasî işlere karıştı. Hz. Osman‘ın öldürülmesi üzerine, intikamının gerektiğini söyleyerek halife seçilen Hz. Ali‘ye karşı Hz. Talha ve Hz. Zübeyr ile birleşti.

Büyük bir ordu ile Basra’ya hareket ettiler. Harbin en hareketli safhası Hz. Âişe’nin devesi etrafında cereyan etti. Bu yüzden bu harbe “Cemel (Deve) Vak’ası” denildi. Harbi Hz. Âişe kaybetti ve Hz. Ali’nin emri ile Medine’ye çekildi. Hicrî 17 Ramazan (13 Temmuz) 58 de (678) vefat etti ve El-Baki mezarlığına gömüldü. Hz. Âişe hadis, tefsir ve bilhassa Fıkıh (İslam Hukuku)’ta derin bir alimdi. Peygamberimizden 2210 hadis nakli ile hadis nakleden (rivayet eden)’lerin en başında yer alır. Fıkıh meseleleri üzerine fetva almak için çoğu zaman kendisine başvurulmuştur. Zekası, hafızasının kuvveti ve kabiliyeti ile tanınmıştır.

hz.-ayşe-validemiz

hz.-ayşe-validemiz

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanizmat Edebiyatının Genel Özellikleri