İBRANİLER

13 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

İBRANİLER
Göçebe çoban olan İbraniler'in atası Ur ken­tinin yurttaşı olan İbrahim'dir. İbraniler'in bir kısmı Mısır'da tutsak edilip köle oldu. İbraniler önderleri Musa'nın ardından giderek sonunda "Vaad Edilmiş Topraklar"a, yani Filistin'e vardı­lar. Orada Kenanlılar la karşılaştılar. Şair bir kral olan Davud bu iki ulusu birleştirdi. Ancak ara­dan daha bir yüzyıl bile geçmeden, krallık yeni­den İsrail ile Yahuda olmak üzere ikiye bö­lündü. Kuzeydeki krallık olan İsrail'i Asurlular yıktı, ahalinin çoğunu da tutsak aldılar. M.Ö. 586 yılında da güneydeki krallık olan Yahuda Kelda­niler'ce yıkıldı; ahalisi Babil'e sürüldü. Babil M.Ö. 538 yılında Persler'in eline geçince, tutsak İbraniler'in yurtlarına dönmesine izin verildi. Ne var ki İbraniler bundan sonra da çeşitli istilâlar­dan kurtulamadılar; sırasıyla Persler'in, Yunanlı-lar'ın, Mısırlılar'in, Selenkosların ve Romalılar'm efendiliğini kabul etmek zorunda kaldılar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GERÇEKLEŞMEMİŞ BEKLENTİ BİLDİREN CÜMLE