İnsanoğlunun Enerji Arayışı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

En akıllı yaratık olduğu tartışmasız kabul edilen in­sanoğlu, üzerinde yaşadığı gezegenin (Dünya'nın), mevcut enerji kaynaklarını bir gün tüketeceğini anlamıştır. Bunun sonucu olarak insanoğlu, yeni ve tükenmeyen enerji kaynakları arayışı içine girmiştir. Bu yazıda, insanoğlunun yeni enerji kaynağı arayışına uzayda, okyanuslarda ve karada olmak üzere, üç çar­pıcı örnek ele alınmıştır. Tabir uygun ise, insanoğlu ka­rada, havada ve denizde enerji arayışı içine girmiştir. Söz konusu örneklerden biri, uzaya jeosenkron yan­sıtıcı uydu yerleştirerek, günde yirmidört saat Güneş enerjisi alma projesi, diğer biri okyanuslardaki ısı ener­jisinden yararlanma projesi, sonuncusu da son aylar­da çok sözü edilen soğuk füzyona olan sıcak ilgidir. Bunlarla birlikte bu yazıda, yeni bir enerji üretim pro­jesi gerçekleştirilirken, verim kavramının önemi de vur­gulanmaktadır. 
 Günde Yirmidört Saat Güneş Enerjisi
Güneş, radyasyon yoluyla devamlı enerji kaybet­mesine rağmen, tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Gü­neş'in, şu ana kadarki ömrünün 4,5 milyar yıl olduğu ve en azından bir o kadar daha devam edeceği var­sayılmaktadır. Buna göre Güneş daha çok yıllar bo­yu çevresini ısıtacak ve aydınlatacaktır. Güneş'ten uzaya yayılan elektromanyetik dalgalan toplayıp Dünya üzerinde belirli bir alıcıya göndermek, insanoğlunun hep düşlediği bir konu olmuştur. Bu konuda Ameri­kan Uzay Araştırma Kuruluşu NASA'nın bir projesine göre, Dünya ile uzayda, senkron dönecek bir dev (bo­yutları km mertebesinde) Güneş enerjisi toplayıcı lev­hası, toplayıcının verici anteni vasıtasıyla, Dünya üzerinde hedeflenen bir Güneş enerjisi santralinin alı­cı antenine, günde 24 saat devamlı ışık enerjisi gön­derecektir. Uzaydaki uydu yansıtıcı, Güneş'i devamlı görecek şekilde yerleştirilecektir. Dünya ile senkron bir hızla dönmesi sağlanacak olan bu uydu, aynı zaman­da, yeryüzü üzerindeki alıcı anteni de devamlı göre­bilecektir. Çeşitli literatürden, henüz başlama aşamasında olduğu anlaşılan bu proje, muhtemelen 21. yüzyılda gerçekleştirilecektir. Proje gerçekleştiğin­de insanoğlu, enerji arayışında bir aşama daha kay­detmiş olacaktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ANLATIMIN OLUŞUMU