JOURNAL OF ISLAMIC ACADEMY OF SCIENCES

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1988 yılının Ağustosu'nda, Ankara'da yepyeni bir dergi yayın hayatına katıldı. Üç ayda bir ya­yınlanmakta olan derginin adı, "Journal of Islamic Academy of Sciences" (İslamî Bilimler Akade­misi Dergisi). Dergi, taşıdığı for­masyon itibarıyla çok önemli fonksiyonları yerine getiriyor.
Derginin Editörler Kurulu, İs­lâm dünyasının değerli bilim adamlarından oluşmuş seçkin bir grup. Journal of Islamic Academy of Sciences'in Şef Editörlüğünü Prof. Dr. Naci M. BOR yü­rütüyor. Dergi, öncelikle İslâm dünya­sında ve müsbet bilim dallarında yapılan araştırmaları bilim dünya­sına duyurmayı amaç edinmiş. Makaleler, bilimsel usullere uygun olarak hazırlanmakta ve İngilizce yayınlanmaktadır.
Dergide, İslâm ülkelerinin bi­lim ve teknoloji politikaları ile il­gili çalışmalar yanında, önde ge­len bilimsel problemler ve onlara teklif edilebilecek bilimsel çözüm­lerle ilgili yazılar yer alıyor. 1986 yılında, 46 İslâm ülkesin­den bilim adamları tarafından ku­rulan Islamic Academy of Scien­ces (İslamî Bilimler Akademisinin yayın organı olarak çıkmaya baş­layan dergi, İslâm dünyasına, müsbet bilim dalında hitap eden ilk dergidir. Bu yönden büyük önem taşıyor.
Yazışma Adresi: Mithatpaşa Cad. 71/11 Yenişehir / ANKARA
TÜRKİYE
Abone Ücreti: Yıllık 25 dolar (4 sayı)
Tek dergi fiyatı : 7 dolar
Böyle bir çalışmayı yürütme görevim yerine getiren, başta Prof. Dr. Naci M. BOR olmak üzere bü­tün yetkilileri tebrik ediyor ve Jo­urnal of Islamic Academy of Sciences' e yayın hayatında başa rılar diliyoruz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinde Tema