Karacaoğlan

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Karacaoğlan, âşık tarzı Türk halk edebiyatının en tanınmış ve güçlü temsilcilerinden biridir. Tabiat, aşk, gurbet gibi temaları işlediği şiirlerinde coşkulu bir söyleyiş görülür. Âşıklık geleneğine göre saz şairlerinin çoğu diyar diyar dolaşarak, oralarda sanatlarını icra ederlerdi. Onların yaşamında gurbetin önemli bir yeri vardır. Bu durum, şiirlerine de akseder. Karacaoğlan da bunlardan biridir. Bu şiirden de anlaşıldığı üzere o da diğer âşıklar gibi, sazını ve sözünü duyurmak için diyar diyar dolaşmış, pek çok yer gezmiştir.

Okuduğunuz koşmada Karacaoğlan'ın gurbeti, sadece baba ocağından ayrı düşmek değildir. O, dillerini anlamadığı, âdetlerini bilmediği, güllerinin bile farklı açtığı yabancı bir memlekete düşmüştür. Onun için büyük bir şaşkınlık ve üzüntü içindedir.

Karacaoğlan, diğer şiirlerinde olduğu gibi bu şiirinde de halkın kolayca anlayabileceği yalın bir dil kullanmıştır. Yabancı kelime ve tamlamalardan olabildiği kadar uzak kalmıştır. Güney Anadolu çevresinde çok kullanılan "sığırları, böğrüşür, çağrışır" gibi kollmelere yer vermiştir. Şiirin içten, doğal, canlı ve akıcı bir anlatımı vardır. Şiirde Karacaoğlan'ın yapısına uygun olarak heyecanlı, coşkulu bir söyleyiş görülüyor.

Koşma, dörtlük nazım birimiyle ve 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Şiirin genelinde yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Eski Türkçede İsim Fiiller