Kavalalı Mehmet Ali Paşa

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Mısır Valisi, sonra hükümdarı (1769-1849)

Bir Osmanlı eyaleti olan Mısır'a özerkliğini kazandıran ve Arap dünyasında, Osmanlılardan önce modernleşme hareketlerini başlatan devlet adamıydı. 1769'da Kavala'da doğdu. Ailesi Konya'dan buraya göçmüştü. İlk eğitiminden sonra Osmanlı ordusuna asker yazıldı. 1798'de Mısır'ı işgal eden Napoleon'a karşı sefere katılan gönüllüler arasındaydı. Bu arada, modern Fransız birliklerini ve kendi ordusunun yetersizliğini gördü. Seferden sonra, Mısır'dan ayrılmadı. Mısır'ın Osmanlı Valileri ve yerel egemenler olan Memlûk Kölemen Beylerini birbirine düşürdü. 18Q4'te Osmanjh Devleti veziri olarak Cidde Valiliğine atandı. Daha bu göreve gitmeden, başgösteren Vehabî ayaklanmasını bastırması koşuluyla Mısır Valisi oldu. İngilizlerin Mısır'ı işgal girişimini önledi. Memlûk beylerinin nüfuzunu kırdı; hepsini bir ziyafette kılıçtan geçirtti. Uzun savaşlardan sonra Vehabî'Ieri de ezdi. 1822'de Sudan'ı fethetti. Akdeniz'deki Rum korsanları ortadan kaldırdı. Mora ayaklanmasının bastırılması için oğlu İbrahim Paşa komutasında bir ordu ve donanmayı Yunanistan'a gönderdi. Ancak Navarin'de Osmanlı ve Mısır donanması, İngiltere, Fransa ve Rus donanması tarafından yakıldı. Osmanlılar Yunanistan'a bağımsızlık vermek zorunda kaldı. Osmanlı-Rus savaşında devletin yardım isteklerine cevap vermedi. Oğlu İbrahim Paşa'yı ordusuyla Osmanlıların üstüne yolladı. Bu ordu Konya'ya kadar Osmanlıları yene yene geldi. Osmanlı Sadrazamı Reşit Mehmet Paşa'yı tutsak aldı. Kütahya'ya yürüdü. Padişah II. Mahmut, Ruslardan yardım istedi. İngiltere ve Fransa bu gelişmeye tepki göstererek Rus donanması İstanbul'a geldiğinde İzmir'e asker çıkardı. Mehmet Ali Paşa'ya da baskı yaptılar. 14 Mayıs 1833'de Osmanlı Devleti, asi valisinin ordu komutanı ye oğlu İbrahim Paşa ile bir anlaşma imzaladı. Suriye Valiliği'ni verdi. 1839'da Osmanlılar, bu acıyı çıkarmak için Suriye Valisi İbrahim Paşa'nm üzerine yürüdüklerinde Nizip'te bir daha bozguna uğradılar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DİLBİLİMİNİN KONUSU