KAYGUSUZ ABDAL

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KAYGUSUZ ABDAL (1397- ?)
* Kimi şiirlerinde Sarayi mahlasını kullanmıştır.
* Dini tasavvufi halk şiiri şairidir.
* Bektaşidir. Bektaşi tarikatini Mısır’da yaymıştır. Alevi- Bektaşi halk tasavvuf şiirinin kuruluşunun önünü açmıştır.
* Hece ölçüsünü de aruz ölçüsünü de kullanmıştır.
* Şiirlerinde Bektaşilik ilkelerini ve Tasavvufi düşünceyi işlemiştir.
*Çoğu şiirinde mizahla yergi karışımı bir hava vardır.
* Kaba sofuluğu üstü kapalı söyleyişlerle alaya almış ve ŞATHİYYE türünün gelişmesinde etkili olmuştur.
*Hece ölçüsüyle nefesler yazmıştır. Ama derlenmemiştir.
*  Folklorümüzden tekerlemelerden yararlanmıştır. Dili halkın anlayabileceği yalın bir Türkçedir.Bektaşi kavramlarını da kullanmıştır.
Eserleri:
Şiirleri:
Kaygusuz Abdal Divanı (aruz ölçeğiyle yazdığı şiirler)
Yaş-nâme: Hece ölçüsüyle yazdığı dörtlüklerdir.)
Dolap-nâme: (Aruz ölçeğiyle ve mesnevi biçimiyle yazılmıştır.)
Gevher-nâme:( Aruz ölçüsü ile yazılmış mesnevi biçimiyle yazılmıştır.)
Nesirleri:  Risale-i Kaygusuz, Kitab- Mağlata,  Kitâb-i Dil- kuşâ ve  ve ve … Budalaname (Meşhur bir yapıtıdır. Tasavvuf düşüncesiyel Tanrı yoluna giren Abdalların kitabıdır. 5 bölüm olarak yazılmıştır.)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çaresizlik anlatan Cümleler