KELİME

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KELİME
   Gösterge, dilbiliminde fonem basamağının üstünde olan bütün birimlere yani birinci boğumlanma planına giren birimlere denir.
   Çocuk-lar –şam-baba-tat-lı-sını- sev-di-ler
Çocuk  tek monem, tatlı iki monem
Dilde tam anlamlı bağımsız monemler ve bağımlı monemler vardır.  Yukarıdaki örnekte tat bağımsız monemdir, lar-dı bağımlıdır. Bağımsız monemler sözlükleri oluşturur. Kelimenin iki veya daha çok monemden meydana geldiği hallerde monemlerden biri temeldir, ötekiler ona eklenir.
   Kelimelerin tespiti için kıstaslar vermiştir. Ancak her dilde kelime farklı ölçülere göre belirlenir. Kelime bir monem olabileceği gibi temel ve ek monemlerden de kurulu olabilir. Kelime tek başına kullanılabilecek en küçük anlam birimidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Akıcılık