KİMYASAL REAKSİYON TÜRLERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KİMYASAL REAKSİYON TÜRLERİ
Kimyasal reaksiyonların birçok çeşidi var­dır. Bunların en yalını "birleşme reaksiyonu "dur. Reaksiyona giren iki madde birleşerek yeni bir, kimyasal bileşim oluştururlar. Örneğin, kükürt oksijenle birleşerek kükürt dioksiti meydana ge­tirir:
s+o2 —> so2
"Ayrışma reaksiyonu "nda ise kimyasal bir bileşim ısı etkisiyle bileşiklerine ayrışır. Örneğin, civa oksit ısıtılınca civa ve oksijene ayrışır:
2HgO —> 2Hg+O2
Çifte bir ayrışma reaksiyonunda, iki maden­sel kök birbirleriyle eşlerini değiş-tokuş ederler, örneğin gümüş nitrat, potasyum klorürle reaksi­yona girince, gümüş klorür ile potasyum nitrat meydana gelir:
KC1 + AgNOg —* AgCİ + KNO3
"Yer değiştirme" reaksiyonunda ise bile­şikteki bir atom (ya da bir atom grubu) bir baş­ka atomun (ya da atom grubunun) yerine geçer.' örneğin, bir çakının demir bıçağı, bir bakır sülfat eriyiğine batırılırsa, demir, bakır sülfattaki bakırın yerine geçer; açığa çıkan bakır ise kızı-hmtırak-kahverengi bir tabaka halinde bıçağın üzerinde birikir:
Fe+ CuSO4 —> FeSO4+ Cu
"Oksidasyon" ya da "oksitlenme" de kim­yasal bir reaksiyondur. Bu reaksiyon sırasında madde oksijen kazanır. Yanmada oksijen hava­dan alınır. Ama başka oksitlenme reaksiyonların­da, madde oksijeni başka bir kimyasal bileşik­ten alır. Böyle kimyasal bileşiklere "oksitleyici etken" denir. Oksitleyici etken indirgenir, yani oksijen kaybeder. Örneğin kor haline geimiş kar­bon, karbon dioksiti karbon monoksite indirger. Bu işlem olurken, karbon oksijen kazanarak oksitlenir ve.karbon monoksit haline gelir.
CO2 + C—–> 2CO

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Elli Yıl Sonra Saussure