Klasik Türk Edebiyatı ile İlgili Sorular

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Keşfü'z-Zünûn, Kâtip Çelebi tarafından yazılmış bir bibliyografya ansiklopedisidir.

Tıp, astronomi, coğrafya gibi konularda yazılan öğretici eserlere "…………………….." denir.

Ahlak, erdem, tasavvuf ve din konularında yazılan eserlere "……………………….." denir.

…………………………, Mercimek Ahmet'in Farsça aslından tercüme ettiği didaktik bir nasihatname kitabıdır.

15. yüzyıl Divan edebiyatı nesir ustalarından olan Sinan Paşa,"……………" adlı münacaat kitabıyla tanınır.

Kâtip Çelebi'nin "……………………." adlı coğrafya Kitabı birçok Batı diline çevrilmiştir.

17. yüzyılda yaşamış önemli bir asker ve düşünür olan Koçi Bey, Sultan IV. Murat'a verdiği; devlet İŞİS-

J°J rini, yeniçerilerin bozulmalarını anlattağı "……………………….." ile tanınmıştır.

Sıradan bir insandan, devletin en üstündeki insana kadar hemen herkesin başvurduğu —, Divan edebiyatında da hem bir haberleşme aracı hem de sanat gösterme amacıyla yıllarca yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tezkire                   B) mektup                   C) divan

D) seyahatname             E) seferatname

Aşağıdaki eserlerden hangisi Kâtip Çelebi'ye ait değildir?

A) Fezleke                          B) Cihannüma

C) Kısas-ı enbiya                 D) Takvimü't-Tevarih

E) Tuhfetü'l-Kibar fi Esfari'l-Bihar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Mensur şiir – düz yazı karşılaştırması