Klitoris

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Clitoris, crura clitoridis, corpus clitoridis ve glans clitoridis ol­mak üzere üç kısma ayrılır . Crus clitoridis'lerin her biri ayrı ayrı corpus oavernosum'lardan teşekkül etmiştir. Crus clitroi-dis'lerin boylan, kadının cinsi olgunluk yaşıyla artar. Doğurmuş bir kadında en olgun şeklini alır. Yaşlandıkça tekrar gerilemeye başlar. Crus clitoridis'ler ortalama olarak 4 cm. ' uzunluğundadu. Ereksiyön halinde 5 cm. olurlar. Kalınlıkları 0,5 cm. dir. Şekli silindirik olup önden arkaya doğru incelir. Crus clitoridis'ler symphyse'in alt kısmında birleşerek corpus cütoridis'i meydana getirirler. Bu kısmın hepsi fascia clitoridis tarafından sarılmıştır. Bu şık fibröz dokulu zar, elastik ligamentum suspensorium clitoridis vasıtasıyla ysmphyse ossium pubis'e sağlanır . Böylece clitoris sıkıca asılmış olur.

Corpus clitoridis 2,5 mm. uzunluğunda, ereksiyon halinde 3, hat­ta 4 cm. kadar tHiyüyebilen bir organdır. Normalden'fazla öüyüme halinde hennaphroditismus'un muhtelif şekilleri bahiskpnusudur. Crus clitoridis'ler orta çizgi üzerinde birleştikten sonra corpus cli-toridis öne ve aşağı doğru eğilerek dar bir açı, angulus clitoridis'i meydana getirir.
Glans clitoridis, corpus clitoridis'e nazaran daha ufaktır. Bu kişim çok hassastır. Nadiren yassı, genel olarak sivridir. Alt tarafın­dan frenimin clitoridis vasıtasıyla sarılmıştır
Cins clitorids'ler sağda ve solda, os pubis ve periostu ile dıştan içe ve yukarıdan aşağıya bağlanmıştır. Bu bağlantı şekli dolayısıyla bazan doğumlarda kavernöz dokuda yırtılma ve ağır kanamalar olabilir.
Clitoris'in ne corpus ve ne de crus clitoridis'i eri, muayenede gö­rülmez. Glans clitoridis ise ufak bir şapkacık şeklinde ve meydan­dadır. Burada bazı bol miktarda smegma toplanır. Smegma, yağ bez­lerinin sekreti ve epidermiş döküntülerinden ibaret olup, yağ asit­leri gibi kokar. Glans clitoridis, altındaki frenulum clitoridis vası­tasıyla labium mimıs'lara bağlanır.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SESTEŞLİK