KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DEĞERLENDİRME SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

DEĞERLENDİRME SORULARI:
1)Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiler aşağıdaki şıklardan hangisinde tam olarak sınıflandırılmıştır?
a)Eğitsel Bilgi
b)Mesleki Bilgi
c)Eğitsel-mesleki-ahlaksal bilgi
d)Eğitsel-mesleki-kişisel-sosyal Bilgi
e)Eğitsel-mesleki bilgi
2)Psikolojik danışma hizmetlerinin en önemli amacı hangisidir?
a)Bilgi vermek
b)Öğrencinin sorunlarını tamamen gidermek
c)Bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmek
d)Mesleki bilgiler vermek
e)Eğitsel-mesleki-sosyal bilgiler vermek
3)Aşağıdakilerden hangisi grup rehberlik hizmetlerinde göz önünde tutulacak esaslardan biridir?
a)Kuru ve soyut anlatımdan kaçınmak
b)Her üyenin grup tartışmasına katkıda bulunmasını sağlamak
c)Her türlü öğrenci görüşüne saygı duymak
d)Sınıf öğretmeninin eğitsel,mesleki ya da kişisel toplumdaki sorunu gruba getirmesi
e)Hepsi
YARARLANILAN KAYNAKLAR
• Altıntaş,Ersin.:PSİKOLOJİKDANIŞMAveREHBERLİK,Pegem Yayıncılık,Ankara,2002)
• Kepçeoğlu,Muharrem.:PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK,Ankara,1996)
• Bakırcıoğlu,Rasim.:REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA,Ankara,1994)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KARŞILAŞTIRMA İLİŞKİLİ CÜMLELER